Legevakt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Legevakt/øyeblikkelig hjelp/ring 116117

Er det behov for øyeblikkelig hjelp på DAGTID, ringer du direkte til legekontoret for øyeblikkelig-hjelp-time. Legekontoret har slike timer hver dag. Kommer du ikke igjennom på telefonen, ringer du 116117.

116117 er nummeret til legevaktsentralen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på KVELD og NATT, ringer du legevaktsentralen 116117 eller 78497100 . Vår legevaktsentral betjenes av AMK-legevakt Kirkenes sykehus. 

NB! RING ALLTID 113 FOR NØDHJELP. Er du i tvil om det er behov for øyeblikkelig hjelp eller om det er nødhjelp, så la for all del tvilen komme pasienten til gode.

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.
Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan bytte fastlege ved å gå inn på: Bytte fastlege Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Legekontoret s åpningstid:

Alle hverdager mellom 08.00 og 15.30.

Adresse: legetjenestens lokaler på helsesenteret i Johans Larsensvei 10A.
Telefon: 78496600

Betaling

Du betaler egenandel i henhold til satser satt av Stortinget. Det er betalingsterminal på legesenteret.

Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.
fastlegeordningen kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Der kan du tilmelde deg fastlegen – dersom vedkommende har ledig plass på sin liste.
Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 810 59 500. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet
Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

 


Publisert: 03.05.2016 06:33
Sist endret: 03.05.2016 06:46