Ledige stillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ledige stillinger:

Veileder ved NAV Gamvik
(se hele utlysningen og søk på stillingen på jobbnorge.no)
Vi har ledig 100% fast stilling som veileder ved NAV Gamvik
Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

  • Veiledning og oppfølging av brukere med fokus på arbeid og aktivitet
  • Oppfølging av arbeidssøkere etter gjeldende lovverk, men hovedvekt på lov om sosiale tjenester i NAV
  • Gjennomføre behovs- og arbeidsevnevurderinger
  • Utarbeide aktivitetsplaner i samråd med bruker, gjennom aktiv og målrettet bruk av tiltak og virkemidler
  • Økonomisk veiledning og rådgiving, herunder gjeldsrådgiving
  • Delta i kontorets tverrfaglige arbeid

For nærmere informasjon om stillingen kontakt NAV-leder Kjell Johansen – telefonnummer 404 83 770 – e-post kjell.johansen@nav.no 
Søknadsfrist 3. juni 2018

Stilling som psykolog - 100 % fast - kommunal og spesialisthelsetjenesten
(se hele utlysningen og søk på stillingen på jobbnorge.no)
Gamvik kommune har i samarbeid med Finnmarkssykehuset, opprettet en ny stilling som psykolog. Gamvik kommune blir arbeidsgiver og stillingen er plassert i kommunens psykiatritjeneste og rapporterer til helseleder. Faglig rapporterer du til aktuelt fagmiljø innenfor spesialisthelsetjenesten etter nærmere avtale. Stillingen gir en unik mulighet til å arbeide i både primær- og spesialisthelsetjenesten.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt helseleder Anne Marie Magnussen - telefon: 78 49 63 12 - e-post anne.marie.magnussen@gamvik.kommune.no
Søknadsfrist 14. juni 2018.

Gamvik kommunes hovedregel er at alle stillinger skal lyses ut.

Det betinger av at ledig stilling er sjekket ut for

1)      Behov for omplassering grunnet virksomhetens forhold eller syke arbeidstakere

2)      Omplasseringsbehov i kraft av styringsretten

Fortrinnsberettigede etter AML §§ 14-2 og 14-3 kan søke utlyst stilling og gjøre i søknaden oppmerksom på at de hevder seg fortrinnsberettiget.

Arbeidsmiljøloven

Utlyste ledige stillinger finnes her, på nav.no og på jobbnorge.no, i noen tilfeller også andre steder som finn.no, og aktuelle  tidskrift, aviser og andre medium..

Vi behandler kun elektroniske søknader. Link til elektronisk søknadskjema finner du i stillingsutlysningen.


Publisert: 04.03.2016 08.30
Sist endret: 26.09.2016 13.10