Møtekalender

Her finner du kommunens møtekalender og politiske saksdokumenter

Klikk på dato på møtet du ønsker å se saksdokumentene til. Klikk på dokumenter for åpne saksfremlegg og vedlegg. Klikk på behandlinger for å se hva som er eventuelt gjort i saken.

Saksdokumenter er normalt tilgjengelig på nettsiden 7 -10 dager før møtet avholdes. Saker unntatt offentligheten blir ikke lagt ut.

Klikk på navnet til styret/utvalget for å se hvem som er medlemmer og varamedlemmer.