Personopplysninger

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Personvernombud

Gamvik kommune har engasjert advokat Erling Grimstad som eksternt personvernombud for Gamvik kommune. Han har arbeidet med personvernspørsmål som advokat i mer enn 10 år. Personvernombudet skal arbeide for å styrke arbeidet med å sikre innbyggerne og de ansatte et godt personvern. Kommunen plikter å ha personvernombud. Kontaktinformasjonen til personvernombudet er:

Personvernombudet i Gamvik

Erling Grimstad

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

e-post: eg@governance.no

Personvernombudets oppgaver er blant annet å påse at kommunen etterlever personvernreglene. Personvernombudet skal blant annet:

  • informere og gi råd til kommunen og de ansatte om forpliktelsene de har etter personvernorordningen
  • kontrollere overholdelse av personvernforordningen
  • drive holdningsskapende arbeid og opplæring for ansatte
  • på anmodning gi råd og vurdering av personvernkonsekvenser
  • samarbeid med Datatilsynet og fungere som kontaktperson for Datatilsynet ved spørsmål om behandling

Publisert: 16.05.2018 06.52
Sist endret: 16.05.2018 06.55