Rådhuset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådhuset

Åpningstid

10.00 -14.00 (telefontid: 09.00 -15.00)

Sentralbord: Tlf. 78 49 63 00

Fax: 78 49 63 01 

Postadresse

Gamvik kommune
Postboks 174, 9770 Mehamn

Besøksadresse

Rådhuset Vevikveien 6C
9770 Mehamn

Servicekontoret

E-post: postmottak@gamvik.kommune.no
Kontorleder Heidi Hansen Tlf. 78 49 63 17

 

Servicekontoret hovedoppgave er å gi innbyggerne og andre informasjon og veiledning i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Det vil også her bli gitt generell veiledning om alle kommunens tjenester, utdeling av informasjonsbrosjyrer og hjelp til å benytte de elektroniske søknadsskjema.

Her finner du administrative søknadsskjemaer:

Lovtekst  Søknad Søknad om startlån/tilskudd
Lovtekst Søknad Søknad om skjenkebevillinger
Lovtekst Søknad Søknad om salgsbevilling av alkohol
Lovtekst Søknad Søknad om ambulerende bevilling
Lovtekst Søknad Søknad om bevillling for enkeltanledning
  Søknad Søknad om leie av kommunale lokaler
  Søknad  Søknad om dispensasjon til snøscooter- og barmarkkjøring
  Søknad Søknad om kulturmidler
    Søknad til Jens Rochmannlegat, utlyses spesielt
  Søknad Søknad om torgplass

Skatteoppkreving

E-post: skatteavdelingen@gamvik.kommune.no

Skatteoppkreveren Reidun Fagerheim Tlf 78 49 63 00 telefax 78 49 63 63

Arbeidet er faglig underlagt Skatt Nord. Les mer på deres hjemmesiden

Søknad  Her finner du søknad om nedsettelse eller ettergivelse mm av skatt.

Kollektivtrafikk/Flexx-transport

 

Finnmark fylkeskommune er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.

For informasjon og bestilling ring 177, eller se egen link under:

FFK/Samferdsel/Kollektivtjenester

Innbyggervarsling

 

Gamvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon. 

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

 www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

 www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

For nærmere informasjon, se egen link: ofte spurte spørsmål om varsling

Varsling24 logo

 

Vei og trafikkmeldinger

 

Du finner informasjon om vei og trafikkmeldinger på Vegesenet.no eller ved å ringe 175.

For informasjon, se egen link under:

Vegvesen.no/trafikkinformasjon

Kolonne-tider Nordkyn? Se egen link til tidstabell under:

Kolonne-tider Nordkyn

Skredvarslingstjeneste

På nettsiden Varsom.no finner du en nasjonal skredvarlingstjeneste som er levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen, Metrologisk institutt og Bane NOR.

Se egen link under:

http://www.varsom.no/


Publisert: 03.05.2016 20.40
Sist endret: 03.05.2016 20.46