NAV

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstid & Kontakt med NAV Gamvik

Nav Gamvik kundemottak holder åpent Mandager og Onsdager fra kl.10.00 til 14.00.

Vi kan for øvrig kontaktes på vårt tlf. 55 55 33 33.

Vi oppfordrer alle til å benytte vår selvbetjeningstjeneste som er NAV.no. Her kan du blant annet registrere deg som arbeidssøker, finne informasjon om rettigheter, samt søknadskjemaer for ulike ytelser.

Akutte henvendelser vedrørende økonomisk sosialhjelp/akutt boligmangel Ring telefon 97997690 (0900-1500) på hverdager.

Sosiale tjenester i Nav Gamvik

Sosialtjenesten yter økonomisk hjelp til de som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold, eller i særlige tilfeller trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Før en har rettigheter til sosialhjelp må alle andre muligheter til å sørge for sitt livsopphold være prøvd. Dette gjelder for eksempel lønnet arbeid, arbeidsrettede tiltak, trygdeytelser, studielån, bruk av formue eller salg av formuesgjenstander eller ved reduksjon av utgifter. Hjelpen en får fra sosialtjenesten skal ta sikte på å gjøre en selvhjulpen. Ofte blir økonomisk hjelp gitt i kombinasjon med rådgivning og fastsetting av vilkår. Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling får en ved å kontakte NAV Gamvik. Saksbehandlingstiden for ordinære søknader er inntil 4 uker.

Økonomisk rådgiving

Økonomisk råd og veiledning er gratis. Enkeltpersoner som ikke klarer å betjene sin gjeld kan få hjelp til å få oversikt over sin økonomi, samt å forsøke å få til en frivillig gjeldsavtale.

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD (800 45 353), økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.  Se for øvrig vår selvbetjeningstjeneste som er NAV.no.

Rusproblemer eller spilleavhengighet?

Sosialtjenesten er behjelpelig med å søke behandling for rusproblemer og spilleproblemer. Etter endt rusbehandling er sosialkontoret behjelpelig med å bistå med råd og veiledning når det er behov for det og personen ønsker det.

Arbeidsrettende tiltak

Sosialtjenesten i NAV er behjelpelig med å kontakte lokale bedrifter for å etablere arbeidsrettede tiltak.  

Støtteordning for barn under 18 år som trenger briller

 

 

Informasjon om ordningen og søknadsinformasjon finner du her: 

https://www.nav.no/briller-til-barn#hvem
Publisert: 06.05.2016 10.06
Sist endret: 06.05.2016 10.12