Fysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fysioterapi inngår som en del av kommunens helsetilbud og er en lovpålagt tjeneste. Fysioterapitjenesten i Gamvik kommune utøves av en privatpraktiserende fysioterapeut - Marianne Prytz Lund.

 • Fysioterapeut behandler pasienten individuelt etter rekvisisjon fra lege.
 • Man må selv ordne med timebestilling enten ved oppmøte eller pr. telefon.
 • Fysioterapeuten har også gruppetrening og veiledning.
 • Fysioterapeut har samarbeid med skole og helsestasjon, med hjemmesykepleien og sykestua.
 • Tjenesten driver også kursvirksomhet i kommunal regi f.eks i forflytningsteknikk.

Åpningstid

Fysioterapeuten er å treffe på kontoret eller på telefon alle hverdager mellom 08.00 og 15.15.

Kontaktinformasjon

Adresse: Fysioterapiens lokaler på helsesenteret i Johans Larsensvei 10A.
Mobiltelefon 90 19 44 25
e-post: fysio@gamvik.kommune.no

Arbeidsområder for fysioterapitjenesten

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Behandling
 • Habilitering/rehabilitering
 • Bevegelseshjelpemidler

Mål for fysioterapitjenesten

 • At befolkningen tar ansvar for egen helse.
 • At omfang og konsekvens av skader, belastningslidelser, livsstilsykdommer og psykiske lidelser reduseres og at sykefraværet går ned.
 • At brukere med medfødte eller ervervede funksjonshemminger gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne og opplever deltagelse og mestring.
 • At behovet for omsorgstjenester hjemme og i institusjon unngås eller utsettes ved at brukere opprettholder funksjonsevnen.
 • At fysioterapitjenesten skal være en servicerettet og effektiv tjeneste med høy faglig kvalitet.

Publisert: 03.05.2016 09.42
Sist endret: 03.05.2016 09.44