Legetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Legetjenesten

Legetjenesten omfatter kommunens leger og sekretariat:

Legekontor Mehamn

Legetjenestens lokaler er på helsesenteret, inngang i underetasjen i Johan Larsens vei 10.

Elektronisk bestilling på nett av legetimer og fornyelse av resepter:

Bruk egen link: Bestill legetime

Legekontoret:  Åpent mandag til fredag fra klokken 08.00 til 15.00

Åpningstid telefon: 97 99 77 50. Mandag-torsdag: kl 9:00 til 11:30 og kl 12:00 til 15:00.  Fredag: kl. 9 til 11:30.

Utenfor åpningstiden kontaktes legevakttelefon nummer 116117.

Befinner du deg utenfor distriktet Øst Finnmark , kan du benytte direktenummer: 78 97 00 90.

Laboratoriet.

Alle som skal ta prøver må henvende seg til ekspedisjonen for å avtale tidspunkt. Avtalte prøver utføres til følgende tider: mandag til torsdag kl. 09.00 til 13.00.

INR målinger utføres på mandager mellom kl. 10 og 10.30. 

Det kan være hektisk til tider og vi ber om tålmodighet fra våre kunder. 

Betaling

Du betaler egenandel i henhold til satser satt av Stortinget. Det er betalingsterminal på legesenteret.

Legevakt eller øyeblikkelig hjelp: Ring 116117

Er det behov for øyeblikkelig hjelp på DAGTID, ringer du direkte til legekontoret for øyeblikkelig-hjelp-time. Legekontoret har slike timer hver dag. Kommer du ikke igjennom på telefonen, ringer du 116117.

116117 er nummeret til legevaktsentralen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på KVELD og NATT, ringer du legevaktsentralen 116117 eller 78 97 00 90 . Vår legevaktsentral betjenes av AMK-legevakt Kirkenes sykehus. 

NB! RING ALLTID 113 FOR NØDHJELP. Er du i tvil om det er behov for øyeblikkelig hjelp eller om det er nødhjelp, så la for all del tvilen komme pasienten til gode.

Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen din.

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.
Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan bytte fastlege ved å gå inn på: Bytte fastlege Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.
fastlegeordningen kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Der kan du tilmelde deg fastlegen – dersom vedkommende har ledig plass på sin liste.
Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 810 59 500. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet
Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

 


Publisert: 03.05.2016 06.33
Sist endret: 03.05.2016 06.46