Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om koordinerende enhet i Gamvik Kommune

Alle som har behov for hjelp til helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med koordinerende enhet. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgtjenesten. Den koordinerende enheten skal være synlig og være tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Systemkoordinator

May-Sissel Hansen

Telefon: 482 68 068

E-post: May-Sissel.Hansen@gamvik.kommune.no

 

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

Jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 7.

Jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Individuell Plan

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

Skjemaet under kan skrives ut/fylles ut manuellt- og sendes til: Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller ta kontakt servicekontoret for en utskrift av skjemaet/levering av utfyllt skjema.

Link til manuellt skjema - Søknad om individuell plan(IP)

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet i Kommunene

Koordinerende enhet i kommunen skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere. Enheten skal blant annet ta imot meldinger om mulige re- og habiliteringsbehovsom personellet blir kjent med i tjenesten med mindre kommunen bestemmer en annen instans for slike meldinger. Videre skal KE ha overordna ansvar for arbeidet med IP. Dette innebærer å ta i mot meldinger om behov for IP og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med IP. Tilsvarende som KE i helseforetaket, skal KE i kommunen ha overordna ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer i sin kommune.
Rutiner og prosedyrer for arbeidet med IP i helseforetak og kommuner bør forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene innen habilitering og rehabilitering mellom kommuner og helseforetak.


Publisert: 15.01.2019 13.58
Sist endret: 15.01.2019 13.59