Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om koordinerende enhet i Gamvik Kommune

Alle som har behov for hjelp til helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med koordinerende enhet. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgtjenesten. Den koordinerende enheten skal være synlig og være tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Systemkoordinator

Anne Marie Magnussen

Telefon: 78 49 63 12

E-post: anne.marie.magnussen@Gamvik.Kommune.no 

 

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

Jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 7.

Jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Individuell Plan

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

Skjemaet under kan skrives ut/fylles ut manuellt- og sendes til: Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller ta kontakt servicekontoret for en utskrift av skjemaet/levering av utfyllt skjema.

Link til manuellt skjema - Søknad om individuell plan(IP)

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet i Kommunene

En koordinerende enheten i hvert helseforetak skal blant annet ha en generell oversikt over habiliteringstiltak i helseregionen og bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for habilitering. Videre skal enheten ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Enheten skal ha overordnet ansvar for individuell plan (IP) som innebærer å ta imot meldinger om behov for IP for pasienter, og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med IP i helseforetaket. Enheten skal også ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer i spesialisthelsetjenesten (5,6,7). Koordinators ansvar i forbindelse med institusjonsopphold innebærer å sørge for nødvendig samordning av spesialisthelsetjenestene før, under og etter innleggelse i institusjon, eksempelvis ved polikliniske forundersøkelser, ved oppfølging og etterbehandling. Samhandling med kommunen, herunder oppstart av IP der det er behov for dette for å sikre helhetlig oppfølging etter utskrivning (4).


Publisert: 15.01.2019 13.58
Sist endret: 15.01.2019 13.59