Møtekalender

Her finner du kommunens møtekalender og politiske saksdokumenter

Trykk Møteplan for åpne møteplan i ny fane.

Saksdokumenter er normalt tilgjengelig på nettsiden 7 dager før møtet avholdes. Saker unntatt offentligheten blir ikke lagt ut.

Møter i kontrollutvalget publiseres i egen fane på hjemmesiden (grunnet manglende funksjon i møtekalender), se egen link under:

Politikk/Kontrollutvalget

Møter i Gamvik Nordkyn Havn KF (GNH KF) publiseres i egen fane på hjemmesiden (grunnet manglende funksjon i møtekalender), se egen link under:

Gamvik kommune