Brøyting og strøing av kommunalt vegnett.

Utfyllende informasjon om når og hvor vi brøyter og strør.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvor brøyter vi

Vi brøyter og rydder veier og fortau i Mehamn, Gamvik og Skjånes, til kommunale bygg og Gamvik eiendom sine bygg

Når brøyter vi

Brøyting blir igangsatt ved 5-10 cm snøfall.

Ved snøvær om natten skal brøytingen startes innen kl. 05:00 på hverdager, kl. 06.00 på lørdager / søn- og helligdager.
Utbrøyting til standard veibredde utføres umiddelbart etterpå.

Fortau skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen.

Parkeringsplasser brøytes etter samme standard som veier, men tidsfristen forskyves til kl. 08:00.

I tiden mellom kl.23.00 og 05.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved særlig store snømengder vil det forekomme at det er dårligere fremkommelighet på veiene.

Ved uvær vil det ikke være mulig å overholde klokkeslettene for gjennombrøyting og brøtingen kan bli innstilt i perioder

Gamvik Eiendom sine bygg blir tatt når det er ledig kapasitet.

Når strør vi

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker etc. skal det strøs. 

Fortau skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
De parkeringsplasser vi brøyter, strør vi også.

 

Hva brøyter vi ikke

Private avkjøringer / eiendommer

Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte huseier kan ikke føre snøen tilbake i vegen og legge den langs brøytekanten.. Jfr. Veglova § 57. Det samme gjelder deponering på fortau

Veglovas §43 slår fast at avkjørsels eier er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snø fjerning.

Vi har forståelse for at dette kan føles urettferdig.

Snø deponi.

Hvis Gamvik kommune må fjerne private snø deponi, snø lagt langs brøytekant eller rydde i egne deponi etter privat deponering, vil eieren bli belastet kostnadene, jfr. Veglova § 58  

Timepris på maskin er kr. 1396,- eks MVA.

Konsekvenser og reaksjoner på parkering som hindrer brøyting

Feilparkerte kjøretøy kan gjøre at hele eller deler av den aktuelle veien ikke blir brøytet.

Kjøretøy som er til hinder for brøyting kan bli borttauet av politi etter henstilling fra Gamvik kommune.

Ansvar som bygningseier/innbygger

  • Merke gjerder forsvarlig.
  • Parkere kjøretøy inkl. tilhengere slik at de ikke er til hinder for brøyting.
  • Melde fra om skader påført eiendom/utstyr av kommunens / entreprenørs brøytetjeneste omgående.

Meldinger om kommunale veier

Kontakt Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier.


Publisert: 16.11.2021 06.48
Sist endret: 16.11.2021 06.50