DSB informerer

Bli med på egenberedskapsuka 2019 i perioden 28.oktober - 3.november:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bli med på Egenberedskapsuka 2019!

DSB inviterer kommunene til et samarbeid om å arrangere en landsomfattende uke om egenberedskap. Egenberedskapsuka 2019 planlegges i perioden 28. oktober – 3. november (Uke 44) 

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" lansert. Hovedbudskapet er at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur.

Kampanjemateriellet og annen informasjon ligger på www.dsb.no/egenberedskap og https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/.

Kampanjen besto av en rekke tiltak, deriblant en brosjyre som ble distribuert til alle landets husstander i desember, podcast i samarbeid med NRK, presseoppslag og nettbasert informasjon. 

Hvorfor en uke om egenberedskap?

Mange har fått med seg kampanjen og budskapene, men det er et langsiktig arbeid som må til for at vi skal nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en årlig, landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, håper vi å øke befolkningens kunnskap og bevissthet slik at flere gjør fornuftige forberedelser. 

Hva tilbyr DSB?

DSB vil utvikle kampanjemateriell til fri bruk i kommunene. Dette vil bli levert og kan benyttes digitalt. Eventuelle kostnader til trykking, må bekostes av den enkelte kommune. Flere kommuner har allerede gjennomført informasjonstiltak og aktiviteter om egenberedskap. DSB skal legge til rette for at det skal bli enkelt for kommuner å dele gode tips og råd med hverandre. Under Egenberedskapsuka vil DSB gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje, som vil gi drahjelp og oppmerksomhet til de lokale aktivitetene i kommunene. 

Hvordan kan kommunen engasjere seg?

Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune å vurdere om det er ønskelig å bli med, og i så fall i hvilket omfang. Deltagelse i Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og aktiviteter i det offentlige rom. Dette vil være en fin anledning å gjøre innbyggerne bedre kjent med kommunenes beredskap generelt. En undersøkelse gjennomført etter lansering av "Du er en del av Norges beredskap", viser at kommunene synes materiellet de fikk tilgang til var relevant og bra – og vil ha mer.  

Bli med i diskusjonen!

Dersom dette er interessant, anbefaler vi at det pekes ut en representant (gjerne en som jobber med beredskap eller informasjon) som kan følge den videre planleggingen. På Facebook er det etablert en lukket gruppe for diskusjon og informasjonsutveksling i forbindelse med planlegging og gjennomføring av uka. Søk etter "Egenberedskapsuka 2019" og be om å bli medlem.   Hvis den ikke dukker opp under toppfanen "Alle", må du velge "Grupper". 

Hvem andre kan bidra?

Fylkesmannens beredskapsavdeling kan gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med arrangementet. Sivilforsvaret kan i noen grad bistå ved foredrag, kurs og arrangementer. For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og lag. 

Hva skjer videre?

Dette er første gang vi skal gjennomføre en egenberedskapsuke, og veien blir litt til mens vi går. Vi satser på å starte litt i det små, høste erfaring og læring, og vurdere gradvis utvidelse de neste årene. I månedene frem til uke 44 vil det meste av diskusjonen og informasjonsutvekslingen foregå i den nevnte Facebookgruppa, så vi gjentar oppfordringen om å bli medlem i den. 

 

TORE KAMFJORD
seniorrådgiver

KOM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Rambergveien 9

2014, 3103 Tønsberg

E-post    tore.kamfjord@dsb.no

                postmottak@dsb.no

Telefon  +47 33 41 25 75

Mobil      +47 47277525

www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar


Publisert: 06.09.2019 11.29
Sist endret: 06.09.2019 11.32