DSB informerer

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

 

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

 

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.

 

Les hele saken her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/sivilforsvaret-tester-varslingsanleggene-8.-juni/

 

Odd Skarbomyr
seniorrådgiver

Kommunikasjon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Rambergveien 9

2014, 3103 Tønsberg

E-post    Odd.Skarbomyr@dsb.no

              postmottak@dsb.no

Telefon  +47 33 41 25 77

Mobil      +47 95 22 59 63

www.dsb.no


Publisert: 07.06.2022 11.36
Sist endret: 07.06.2022 11.38