Helse informerer

Spørreundersøkelse om kvalitetsreformen "Lev hele livet" for alle innbyggere over 60 år i kommunen:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune er for alvor i gang med kvalitetsreformen Leve hele livet. I de nærmeste dagene vil alle innbyggere over 60 år få en undersøkelse i posten. Vi håper alle vil ta seg tid til å besvare denne.

I Gamvik kommune må vi jobbe sammen for at eldre mennesker skalkunne bevare god helse og gode liv. Offentlig sektor, privat sektor, frivillig sektor og enkeltindividene har alle et ansvar for at innbyggerne i Gamvik, Mehamn og Skjånes opplever en god og verdig alderdom. Hvordan kan du bruke dine interesser for å bidra?

Aldersvennlig kommune
En aldersvennlig kommune vil ikke bare handle om helse- og omsorgstjenester. Like mye vil det handle om bygdeplanlegging, aktiviteter, frivillighet, transport og møteplasser. En aldersvennlig kommune skal legge til rette for at tiden til eldre blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Målet er at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker. Det betyr at kommunene må invitere de eldre selv i utformingen av fremtidens lokalsamfunn.

For mange vil pensjonisttilværelsen vare nesten en tredjedel av livet. Lenger levetid har betydd flere gode leveår i Norge. Denne utviklingen ønsker vi skal fortsette. Men vi har fortsatt mye å lære. Vi må vite hvordan Gamvik, Mehamn og Skjånes-samfunnene kan legge til rette for at alle eldre skal ha et godt liv, og skape en verdig hverdag som er tilpasset den enkelte.

Reformen Leve hele livet skal bidra til:

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at      de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig      som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for      sine nærmeste
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får      brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Hvordan kan vi involvere innbyggerne så vi SAMMEN kan skape et aldersvennlig samfunn i Gamvik kommune?
Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å bidra til å ivareta innbyggernes medvirkning og påvirkning.
Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig i alderen 60+ deltar i undersøkelsen og sier noe om «hva er viktig for deg?»

Når resultatet fra undersøkelsen er på plass vil det bli arrangert folkemøte. Vi skal si noe om eldrereformen og hva undersøkelsen gav oss av informasjon. Det vil være gruppeoppgaver såkalte workshops. Hvor man kan drøfte ulike utfordringen og sammen komme med forslag til hvordan man kan løse dette.


Publisert: 19.10.2022 11.53
Sist endret: 19.10.2022 11.56