Informasjon om Ukraina- situasjonen til innbyggerne i Gamvik kommune

Kommunen følger nøye med på utviklingen av krigen i Ukraina

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi føler det som skjer i Europa og Ukraina å være nært oss. Dette rører naturlig derfor ved oss alle sammen.

Vi får en del spørsmål om beredskapen i kommunen og ønsker derfor å dele følgende info:

Kommunens tilfluktsrom

Kommunens beredskapsteam har de siste dager gjennomgått beredskapsplanen og har fått en god oversikt over kommunens tilfluktsrom (bomberom) og statusen på disse.

Kommunens tilfluktsrom skal bare benyttes når man får melding om å oppsøke disse. Man kan også få melding om å holde oss hjemme og innendørs. Meldinger/anbefalinger om dette vil komme fra de sentrale myndigheter direkte, eller fra kommunen om dette skulle bli nødvendig.

Tilgang på Jod- tabletter

Kommunen har også en stor mengde Jod- tabletter på lager, om det skulle bli behov. Vi har etablert mindre lagre i hver av kommunens større tettsteder (Mehamn, Gamvik og Skjånes).

Noen lurer på om de skal ta Jod- tabletter på grunn av krigen i Ukraina. Dette er ikke nødvendig i dag. Hvis det skulle bli behov, har Gamvik kommune beredskapslager med Jod-tabletter til de prioriterte gruppene.

Prioriterte grupper er for utdeling av Jod- tabletter: Barn, unge, gravide og ammende.

Vi anbefaler også at man kjøper inn fra apotek for å ha i beredskap i hjemmet.

Personer over 40 år trenger ikke høydose jod tabletter.

Ved en atomulykke kan radioaktivt Jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Dette kan gi skadelige sen effekter, slik som kreft.  Tilskudd av Jod vil blokkere radioaktivt Jod i skjoldbruskkjertelen og dermed begrense skadene radioaktivt Jod vil medføre.

Myndighetene anbefaler alle under 18 år, samt gravide og ammende, å innta høydose Jod så raskt som mulig ved en atomulykke. Man får melding fra myndighetene når man skal ta Jod- tabletter.

Hva skal vi si til barna våre

Det er viktig å svare på spørsmål som kommer fra de yngste i kommunen vår. På www.Udir.no finnes det tips for hva som er greit å fortelle barna.

Skulle det bli en atomulykke har Norge et atomberedskap. Det er et kriseutvalg som har fullmakter til å beslutte tiltak i en tidlig fase for å beskytte liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser.

Generelle råd om beredskap i hjemmet

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Her får du råd om hva som bør være på plass i ditt eget hjemme- lager:

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/?fbclid=IwAR067PpGHc4CKbqM5g51ZZg71tyAEIKsA5HaUcbKEsDXf4-unctDIuumfBM

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap

 

Følg med på nyhetsbilde og ta på hverandre

Vi oppfordrer alle til å følge med på nyhetsbilde og holde seg oppdatert på situasjonen i dagene og ukene som kommer.

Vi er en kommune hvor mange av oss i vårt lokalsamfunn har et forhold til mennesker som er direkte berørt av krigen i Ukraina, som vi både ønsker å støtte og vise vår sympati for.

Vi oppfordrer derfor alle til å ta vare på hverandre, ta hensyn og vis omtanke for hverandre!

 

Mvh,

Gamvik kommune

Tor Arne Solvoll

Rådmann


Publisert: 04.03.2022 14.43
Sist endret: 04.03.2022 14.44