Kommuneplanens arealdel – Offentlig ettersyn

Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 8.11.2019 vedtatt følgende

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 8.11.2019 vedtatt følgende:
 I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 legges forslag til kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget sendes samtidig på høring til berørte offentlige høringsinstanser.

Plandokumentene finner du på denne linken. Plandokumenter

Høringsperioden er 6 uker. Høringsuttalelser må være kommunen i hende senest mandag 24. januar 2020.

Høringsuttalelser sendes:
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller  pr e-post til postmottak@gamvik.kommune.no


Publisert: 15.11.2019 10.01
Sist endret: 15.11.2019 10.08