Kunngjøring - Reguleringsplan Gamvik havn

Etter vedtak av kommunestyret den 14. Juni 2017:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring – Reguleringsplan Gamvik havn

 

Kommunestyret har i møte 14. juni 2017 -sak 48/17- vedtatt oppstart av planarbeid for Gamvik havn. Hensikten er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for fremtidig arealbruk i og rundt havnebassenget i Gamvik.

Forslag til planprogram legges nå ut på høring med høringsfrist 31. August 2017.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes Gamvik kommune, postboks 174, 9770 Mehamn eller pr. e-post til: postmottak@gamvik.kommune.no

Det ligger utskrift til gjennomsyn på Rådhuset v/servicekontoret i Mehamn.

 

 

Se egen link til Tekniske tjenester/Plan under:

Reguleringsplan Gamvik havn

 

 


Publisert: 28.06.2017 10.35
Sist endret: 28.06.2017 10.41