Kunngjøring fra KMD

Informasjon om tilskuddsmidler til nasjonale minoriteter for 2018:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018. 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til å styrke minoritetenes språk, identitetsskapende arbeid rettet mot barn og unge, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene. 

Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på våre nettsider:

https://www.regjeringen.no/contentassets/92691c5c1410473cb1470797d4dfd4bd/regelverk-prosjektstotte-nasjonale-minoriteter.pdf

 

Søknadsfrist er 10. januar og 1. mai 2018. (En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddsposten.)


Publisert: 27.12.2017 12.58
Sist endret: 27.12.2017 13.02