Kunngjøring

Høring reguleringsplan Normannset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 28.2.2020 vedtatt følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 legges forslag til reguleringsplan 2017.01 Områderegulering for Normannset, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget sendes samtidig på høring til berørte offentlige høringsinstanser.

Plandokumentene finner du på denne linken. Plandokumenter

Høringsuttalelser må være kommunen i hende senest fredag 24. april 2020.

Høringsuttalelser sendes:
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller  pr e-post til postmottak@gamvik.kommune.no.


Publisert: 05.03.2020 13.29
Sist endret: 05.03.2020 13.32