KUNNGJØRING!

Announcement/Information Coronavirus - Informasjon til kommunens innbyggere med nasjonale- og lokale tiltak i forhold til Koronaviruset:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


INFORMASJON TIL KOMMUNENS INNBYGGERE OM KORONAVIRUSET (OPPDATERES FORTLØPENDE.)

INFORMATION (CORONAVIRUS):

Follow the links bellow:

General information coronavirus in 24 languages

Information in English

ANNOUNCENENT!

KOMMUNEN OPPFORDRER TIL Å FØLGE NASJONALE MYNDIGHETERS TILTAK OG RÅD SOM ANNONSERES FORTLØPENDE PÅ DERES RESPEKTIVE KANALER (HJEMMESIDER, PRESSEKONFERANSER/MEDIA O.L)

Nyttige linker til befolkningen finnes neders på dette kunngjøringen!

Useful links to the population can be found at the bottom of this announcement!

Gamvik kommune har satt beredskapsstab og varslinger fra myndighetene vil sendes ut til kommunens innbyggere på hjemmeiden fortløpende.

Karantene telefon 90230156 Gamvik kommune.

For å få oversikt over innbyggere som sitter i karantene eller i isolat har Gamvik kommune opprettet en egen karantene telefon. De som nå sitter i karantene bes om å ringe inn for å registrere seg. Alle spørsmål som knyttes til karantene eller isolat besvares også her.

 

 

Opphevelese av de lokale karantenereglene etter kommunalt vedtak, av 22.04.20:

Det er i dag i samråd med smittevernlege blitt besluttet at man ikke forlenger de lokale karantenebestemmelsene. Dette betyr at det nå er de nasjonale retningslinjene som er gjeldende.

14-dagers karantene for reiser utenfor Norge ligger fast og skal fortsatt etterleves. At de lokale bestemmelsene i dag ikke ble forlenget betyr ikke at det er fritt frem for reising. FHI og nasjonale myndigheter ber om at man unngår unødvendige reiser. Det er også viktig at man følger smittevernrådene fra FHI:

-God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.

-Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.

-Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.

-Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

-Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.

-Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.

-Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

-Unngå stigmatisering og utestengning.

- Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.


Vi har pr 22.04.20 ikke registrert smitte av koronaviruset i Gamvik kommune . Dersom situasjonen i Gamvik og landet for øvrig skulle endre seg i forhold til spredningen av viruset vil man i samråd med smittevernslegen igjen ta lokale tiltak til vurdering.

 

Karantenetelefoner i Gamvik og Lebesby kommuner:
Gamvik Kommune:     90 23 01 56
Lebesby kommune:    97 99 09 50

 

Informasjon fra helsestasjonen:

Informasjon i forbindelse med Koronaviruset

 

Omsorgstilbud:

 

Etter vedtak fra regjeringen den 07.04.20:

Åpning av skole og barnehage.

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter åpner kommunes barnehager som normalt fra 20.april.

For skolenes del åpner 1-4 klassetrinn og SFO fra 27.april.

For øvrig vil kommunen følge regjeringens anbefalinger etter hvert som de kommer, og følge dette opp fortløpende.

Opplæring/Skoler/skólum:

Se linker under:

Tips til foreldre - Smittereduserende tiltak i forbindelse med Koronavirus

RÁÐLEGGINGAR TIL FORELDRA - RÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR FREKARI SMIT VEGNA KORONAVÍRUSINS

Elevene har rett til å få opplæring, og i Gamvik kommune arbeider vi med å legge til rette med våre digitale løsninger for å sørge for god kommunikasjon mellom lærere og elever og for at elever kan utføre skolearbeid hjemme.

Til ungdommen:

Norges statsminister har lukket drift av skoler og barnehager. Denne beslutningen er tatt for å ivareta befolkningens helse, og begrense smittespredning.Alle må ta ansvar og være med å forhindre smittespredning, så oppfordringen vår blir at dere ikke samles i store gjenger. Og husk god hånd- og hostehygiene hvor du enn er.

Koronatelefon for barn og unge på Nordkyn - 468 37 175 

Opplever du som barn eller ungdom bekymring, angst eller stress knyttet til virusutbruddet? Ta kontakt med kommunepsykologen på telefon 468 37 175.
Åpen hverdager kl 13:00-15:00 

Oppfordring:

Spredning av Koronaviruset er en alvorlig situasjon for hele landet, og vi ber innstendig om at alle respekterer de tiltak som iverksettes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommunestyret v/ smittevernlege og rådmann. Vi må så langt det er mulig hindre at noen i vår kommune blir smittet eller satt i karantene. Vi ser at folk i andre land dør av viruset og vi må alle gjøre hva vi kan for å skjerme våre svakeste.

Det er videre gjort følgende lokale bestemmelser som gjelder inntil videre:

  • Idrettshallen, svømmehallen, kino og bibliotek stenges
  • Rådhuset stenger for publikum, kontakt kan skje på telefon, epost eller facebook.
  • Dagsentrene stenges.
  • Det vil bli gjort prioritering av legeressursene og timer kan bli utsatt
  • Det innføres besøksforbud på sykehjem. Det oppfordres til at pårørende kun ved spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må forhånds avklares.
  • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng bør avlyses

Tilbud til befolkningen fra våre matvarebutikker: 

Våre matvarebutikker i Gamvik, Mehamn og på Skjånes tilbyr varebringing til de som sitter i karantene.          

For å redusere arbeidsmengden på våre butikker, ber vi om at de som har familie/venner som kan hjelpe til benytter seg av det.

Følgende bestillingsrutiner må følges for å få varer levert samme dag:

Butikk

Bestillingsfrist

telefon

SMS

Varer kan   bestilles på mail

Coop   Mehamn

 

Kl 13.00

 

97 74 93 72

 

Nei

 

ashild.kristoffersen@coop.no

Gamvik   Handel

 

Kl 14.00

95 87 39 03

Ja

synove.vassvik@gmail.com

Coop   Skjånes

 

Kl 13.00

 

78 49 68 07

 

Nei

 

Nei

Tilbudet om varebringing er gratis til de som sitter i karantene.

Sykehjemmet/omsorgsboliger i kommunen:

Sykehjemmet har innført restriksjoner for besøkende for å ivareta smittevern for pasientene.

Døren er låst inn til sentret. For å komme i kontakt med pleiepersonalet, er det ringeklokke på siden av døren. 

De kommunale tjenestene vil bli utfordret og noe av den ordinære driften vil utgå. Vi ber om forståelse for det og beklager de ulempene det medfører.

Dette er en helt spesiell situasjon med de strengeste tiltakene i landet som er gjennomført i fredstid. Vi ber om at alle bidrar, for eksempel med barnepass av de som kan i henhold til myndighetenes anbefalinger (ikke de som er i risikogrupper), slik at helsepersonell kan møte på jobb som vanlig. Dette er svært viktig for at vi skal kunne yte forsvarlig helsehjelp til de som trenger det.

Informasjon om rutiner ved mistanke om Korona-smitte i Gamvik kommune:

Ved mistanke om smitte med Koronavirus ber vi om at dere IKKE møter opp på legekontoret eller helsesenteret. Ta kontakt over telefon 116117.

Om du har oppholdt deg i områder med vedvarende smitte bes innbyggere i kommunen orientere legekontoret i Mehamn per telefon 78 49 66 00.
Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.
Hvis du får luftveissymptomer etter nylig opphold i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene. Eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene ring 116117.

Reiser:

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om:

1. At alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene i 14 dager etter ankomst.

2. At alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Disse tiltak og anbefalinger kan endre seg fortløpende, så det anbefales å følge nøye med på mydighetenes kunngjøringer på helsedirekteoratets - og andre offisielle myndigheters hjemmesider!

Nyttige linker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://helsenorge.no/koronavirus

Information in English:

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Koronavirus – Informasjon om rettigheter fra NAV:

Følg lenken under:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

 


Publisert: 15.04.2020 13.05
Sist endret: 09.04.2020 12.05