Kunngjøring

Stilling ledig som daglig leder i Øst-Finnmark Regionråd med søknadsfrist 04.09.17 :

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regionrådets logo

Øst-Finnmark Regionråd er en strategisk allianse mellom 9 kommuner i Øst-Finnmark; Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger. Formålet er politisk samarbeid, samarbeid om utviklingsprosjekter, samt felles arbeid med å forberede kommunale tjenester i regionen.

Øst-Finnmark Regionråd har litt under halvparten av Finnmarks befolkning, og medlemskommuner som er ulike i både størrelse og egenart. Regionrådet har regelmessige møter og et årsbudsjett på om lag 1 mill. kroner, avhengig av prosjektmengde. Vi søker nå ny daglig leder.

Daglig leder i Øst-Finnmark Regionråd

Daglig leder skal ivareta oppgaven som sekretariatsleder. Arbeidsoppgaver vil være i henhold til regionrådets vedtekter og planer, og ellers utføre de arbeidsoppgaver som blir lagt til stillingen. Daglig leder skal arbeide for å realisere de målsetninger og strategier som regionrådets medlemmer trekker opp, følge opp vedtak som regionrådet fatter, drive økonomisk oppfølging. Daglig leder er også prosjektleder pågående prosjekt, og har derigjennom ansvar for å skaffe ekstern finansiering for slike.

Nærmeste overordnet er regionrådets leder. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Krav til stillingen:

 • Relevant utdanning høyskole/universitet
 • Forståelse av kommunal, regional og statlig forvaltning generelt
 • Kunnskap om regionen og kommunene spesielt
 • Kunnskap om ekstern kommunikasjon og samhandling

Lang relevant erfaring kan kompenser for mangelfull utdanning

Videre vil vi vektlegge kvalifikasjoner og egenskaper som:

 • Resultatorientering og strategisk dyktighet
 • Kompetanse og erfaring med prosjektledelse
 • God kjennskap til politiske og administrative prosesser
 • Relasjonsskapende og samarbeidsevne
 • Tillitsskapende i kontakt med omgivelsene
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig
 • Saksbehandlingskompetanse og operativ iverksetting
 • Økonomisk forståelse
 • Personlig egnethet og lederegenskaper

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale.
 • Spennende/utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å lede interessante prosjekter, arbeide tett på våre 9 kommuner
 • Være med og bidra med utviklingen av Øst-Finnmark

Kontorsted avtales mellom daglig leder og regionrådet, men må være i en av medlemskommunene.

 

For personer bosatt i Finnmark gis lavere inntektskatt og nedskriving av studielån.

 

Det må oppgis minst to referanser.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju pr. telefon eller ved oppmøte.

Rett kopi av vitnemål og attester må kunne sendes, på kort varsel da de vil bli etterspurt før tilsetting.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder i Øst-Finnmark regionråd; ordfører Robert Jensen, telefon +4795282184, epost robert.jensen@vardo.kommune.no eller styremedlemmene Stine Akselsen, telefon 90127226 og Frank Ingilæ telefon 46400201. Se mer om oss på www.ofr.no

 

Søknad sendes innen 4.9.2017.

 

For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 


Publisert: 30.08.2017 12.54
Sist endret: 30.08.2017 12.58