KUNNGJØRING!

Informasjon til alle ansatte og innbyggere i Gamvik kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nye Covid- 19 regler med pålegg og anbefalinger fra Regjeringen pr. 3/1-2021

I forbindelse med økning i smittetallene har de nasjonale helsemyndighetene kommet med en rekke nye tiltak for å begrense smitte. Vi i Gamvik kommune råder alle våre innbyggere til å lese om de nye tiltakene på: www.helsenorge.no/koronavirus/nye-koronatiltak-fra-4-januar  

Vi anbefaler alle innbyggere å ha lav terskel for å teste seg for Corona, spesielt om du har vært på reise til et område med høy smittespredning, eller har hatt besøk utefra i jul- nyttårs- høytiden.

NYE Covid-19 PÅLEGG og REGLER alle MÅ følge:

1. Alkoholservering på uteplasser er forbudt de 2 første ukene av januar 2021 (t.o.m. 17. januar).  -  Altså: Utestedene kan holde åpent, men det er altså ikke lov å servere alkohol).

2. Maksimalt antall personer er 5 stk. som kan komme sammen i private sammenkomster utenfor eget hjem (f.eks. bursdager i leide lokaler).

3. Maksimalt antall personer er 10 stk. som kan komme sammen på innendørs arrangementer på offentlige steder, eller i lånte/leide lokaler, men inntil  200 personer hvis alle sitter på fastmonterte seter.

4. I begravelser kan inntil 50 personer samles, selv om det ikke er fastmonterte seter.

NYE Covid-19 RÅD og ANBEFALINGER alle BØR følge:

1. Alle videregående skoler og ungdomsskoler går over i RØDT nivå;  - Dette betyr at Gamvik kommune innfører RØDT nivå for alle våre 3 skoler, fordi alle våre skoler i  kommunen har en miks av ungdomsskole- elever og  barneskole- elever på skolene.

2. Unngå alle typer SOSIALE sammenkomster, samt REISER innlands og utenlands.  - Det anbefales at alle unngår å ha besøk i hjemmet de neste 14 dagene  - Det er likevel greit å reise på hytten sammen med de du bor sammen med.

3. Alle som har mulighet til å ha hjemmekontor, benytter dette de 2 første ukene av januar.  - Dette betyr at Gamvik kommune sine ansatte oppfordres til å benytte hjemmekontor så langt dette er praktisk mulig, og det oppfordres til at også  bedrifter/organisasjoner i Gamvik kommune gjør det samme.

4. Butikkene anbefales å innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll  - Dette anbefales for å gjøre det mulig å overholde avstanden mellom kundene.  - Dette kan bli forskriftsfestet av regjeringen, men dette vil kunne ta litt tid å få på plass.

5. Utsettelse av alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livsynssamlinger som er innendørs blir utsatt til  etter 18.januar.  - Med hensyn til å følge disse sterke anbefalinger, betyr dette at Gamvik kommune velger å stenge alle sine kommunale idrettshaller, svømmehaller og  styrkerom de 2 første ukene av januar. Dette er gjort i særskilt samråd med kommunal helseledelse.

VAKSINERING og SMITTE- testing:

Testing er gratis, og du får time til testing via legekontoret.  - Så lenge du ikke har symptomer kan du jobbe som normalt til prøvesvaret kommer. Vi i Gamvik kommune vil starte med vaksinering mot koronavirusinfeksjon i januar 2021.  

- Vaksinering vil bli gjort etter prioriteringslister fra folkehelseinstituttet.

Alle innbyggere med folkeregistrert adresse i Gamvik kommune, og som er i de prioriterte gruppene, vil bli kontaktet per telefon med spørsmål om de ønsker vaksine. Dersom du bor i kommunen, men ikke har folkeregistrert adresse her, - og er blant prioritert gruppe - ber vi deg kontakte legekontoret.

Vi anbefaler alle i risikogruppene å ta vaksine, dersom du er usikker på om du ønsker vaksine kan du finne informasjon på: http://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine

mvh

Rådmannen

 

 


Publisert: 04.01.2021 14.55
Sist endret: 04.01.2021 15.01