Kunngjøring

Forklaring på endringene (økningen) i kommunale gebyrer for renovasjon, vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FORKLARING PÅ ENDRINGENE (ØKNINGEN) I KOMMUNALE GEBYRER for RENOVASJON, VANN OG AVLØP

Gebyrene for kommunale tjenester for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing beregnes ut fra et selvkostprinsipp. Selvkostprinsippet betyr at brukerne kun skal betale for det tjenesten koster å produsere. Kommunen har altså ikke lov til å tjene penger på disse tjenestene.

 

Om Gamvik kommune eller vårt interkommunale renovasjonsselskap (FIMIL) får et over- eller underskudd i sin levering av disse tjenestene, må dette justeres/dekkes inn de neste årene ved å redusere eller øke gebyrene.

 

Beregning av satsene gjøres ut i fra et selvkostregnskap, der budsjetterte kostnader legges til grunn for beregning av avgiftssatsene. Avgiftssatsene for hvert år legges frem og vedtas av kommunestyret. Det er veldig strenge regler rundt dette systemet, noe som blir revidert og må godkjennes hvert år.

Siste justering for området Vann:

Økningen nå i forhold til vanngebyr kommer av økte utgifter til reparasjoner og vedlikehold av vannledninger. Samtidig som det er både gjennomført og planlagt flere investeringer for utbedring av vannproduksjon og distribusjon av vann. Videre hadde gebyr for vann en nedgang fra 2019 til 2020 som skyltes tidligere overskudd på vannområdet som måtte benyttes til tjenesten. I 2021 er gebyrnivå for vann tilbake på et normalt nivå.

Siste justering for området Renovasjon:

Økningen i renovasjonsgebyret kommer av økte kostander fra FIMIL for tømming av avfall, ved siden av tidligere års underskudd for renovasjonstjenesten som må dekkes inn.

 

Mvh,

Gamvik kommune

Tor Arne Solvoll

Rådmann


Publisert: 02.02.2021 09.02
Sist endret: 02.02.2021 09.04