KUNNGJØRING

HØRING: Forslag til forskrift om løypenett for snøscooter i Gamvik kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forslag til forskrift om scooterløypenett i Gamvik kommune legges i dag ut for 2. gangs offentlige høring.

Høringsfristen er satt frem til 6. februar 2022.

Forslag til forskriftene er utarbeidet i henhold til § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, og § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Det er tatt utgangspunkt i det tidligere løypenett/traséer med en liten tilleggsendring av tilknytningsløype ved Mehamnelv bru.

Høringsdokumenter til ettersyn, se linker under:

Forskrift om løypenett for snøscooter

Utredningsrapport

Løypekart- Gamvik-Nord

Løypekart - Gamvik

Løypekart - Gamvik- Sør

Støyutredning

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Friluftskartlegging

 

 

Dokumentene legges også ut på servicekontoret Gamvik rådhus.

Frist for innspill i høringsperioden er 6. februar 2022.

Spørsmål og innspill til høringen sendes Gamvik kommune, postmottak@gamvik.kommune.no, eller Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn


Publisert: 17.12.2021 14.20
Sist endret: 17.12.2021 14.44