Kunngjøring

Gamvik kommune har ennå en restpott med kompensasjonsmidler som skal tildeles bedrifter for 2021, med søknadsfrist 24.01.22:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommune har en restpott på 666 000 kr i kompensasjonsmidler for 2021.

Dette skal tildeles bedrifter i Gamvik kommune før 31.01.22.

Søknadsfrist er 24.januar 2022.

Det kan søkes om å dekke driftstap og merutgifter både for 2020 og 2021.

Alle søknader må sendes via www.regionalforvaltning.no

Dette er hva det kompensasjonsmidlene skal benyttes til:

  • Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen. (Et tap kan måles i form av redusert inntjening i 2020-2021 sammenlignet med tilsvarende perioder i normalår som 2019).
  • Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
  • Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.
  • Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og IKKE dekke utviklingsprosjekter.

Det er krav om å legge fram regnskap som dokumenterer inntektstap eller merutgifter.

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder
Publisert: 06.01.2022 07.51
Sist endret: 06.01.2022 08.00