Kunngjøring

Varsel om endring av planforslag og konsekvensutredning for akvakulturlokalitet ved Lille Kamøya i Gamvik kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Henning Larsen Architects Alta og Rambøll bistår Gamvik kommune med revisjon av forslag til områderegulering for Normannset industri- og havneområde med konsekvensutredning.

 

Viser i den forbindelse til vedlagte dokumenter, og minner om at frist for å uttale seg til saken er 20. august.

Plankart Normannset_rev-2023

D-bre-001 Varsel om endret planforslag og KU akvakultur

M-Not 378020320 Områderegulering Normannset

 

Med vennlig hilsen
Stein Arild Olaussen
Næringsleder 

 


Publisert: 07.07.2023 11.57
Sist endret: 07.07.2023 12.14