Kunngjøring

Salg av enebolig på Skjånes, med frist for bud 20.06.24:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Salg av hus på Skjånes

 

Gamvik kommune har for salg en enebolig på Skjånes.

Boligen har adresse Odden 4, og ligger på eiendommen til Skjånes skole, gnr 10 / bnr 13. Fra denne eiendommen vil de bli fradelt en passende tomt.

Det foreligger tilstandsrapport / takst på boligen, og denne kan fås ved henvendelse til servicekontoret på tlf 97 99 77 00.

 

Salg av boligen vil foregå som en åpen budrunde med budfrist 20.06.2024, kl 12:00. Alle tilbydere vil fortløpende bli orientert om hva som er gjeldende bud. 

Bud sendes postmottak@gamvik.kommune.no  .Bud merkes med Odden 4.

Gamvik kommune forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud.

 

Alle omkostninger dekkes av kjøper.

 

Gamvik kommune har ikke boplikt, men vi har et ønske om at boligen skal tilfalle personer som vil bo og leve på Skjånes. Dette innebærer at huset nødvendigvis ikke blir solgt til den med høyeste bud.

 

Visning av hus kan avtales direkte med byggforvalter Inge Kristiansen på tlf 97 62 94 69.


Publisert: 07.06.2024 11.03
Sist endret: 07.06.2024 11.08