Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 10/7 - 2021 kl. 20.00 / Updated Corona information 10/7 - 2021 at 20:00:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona- informasjon 10/7 - 2021 kl. 20.00 

Totalt er nå 82 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaga. 

I dag har det vært gjennomført 12 nye tester av innbyggerne i Gamvik kommune. 

Mange av testresultatene er nå analysert, slik at der nå er om lag 30 personer som fortsatt er i karantene. 

Det er i dag, fredag 10. juli, oppdaga 6 nye smittetilfeller i Gamvik kommune. 

Status på smitte- situasjonen: 

Det betyr at det per i dag er 10 smittede i kommunen. 

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon. 

Det anbefales at alle i Gamvik kommune nå benytter munn- bind ved kontakt med andre. 

Bruk av munnbind gjelder spesielt på steder som butikk/kiosk til situasjonen er avklart. 

Gamvik kommune oppfordrer innbyggerne til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter. 

For å bestille test: Ring mellom kl. 08.00 – 19.00.  Telefon: 906 83 823 

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av helga vil teststasjonen være åpen søndag 11. juli fra kl. 14.00 – 15.00. 

HUSK KARANTENE=VÆR HJEMME OG BESTILL MAT!

 

Engelsk:

 

Updated Corona information 10/7 - 2021 at 20:00

 

A total of 82 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was detected. 

Today, 12 new tests have been carried out by the inhabitants of Gamvik municipality. 

Many of the test results have now been analysed, so there are now about 30 people still in quarantine.

 

Today, Friday 10. of July, 6 new cases of infection were discovered in Gamvik municipality.

 

Status of the Korona situation:

 

This means that there are currently 10 infected people in the municipality. 

All cases of infection are still located at Skjånes. All of these are in contact and in isolation. 

It is recommended that everyone in Gamvik municipality now wears mouth-blindfolds when in contact with others. 

The use of face masks is especially applicable in places such as a shop/kiosk until the situation is clarified. 

Gamvik municipality encourages residents to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts. 

To order a test, please call between 08:00 - 19:00.  Phone nr.: 906 83 823 

If someone wants to test themselves during the weekend, the test station will be open on Sunday 11. of July from 14:00 to 15:00. 

QARANTINE=STAY HOME AND ORDER FOOD!

Corona advice and guidelines:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508 

Distance, social and physical contact:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/?term=&h=1

 

Med vennlig hilsen

Tor Arne Solvoll
Rådmann


Publisert: 10.07.2021 18.04
Sist endret: 10.07.2021 18.26