Ny informasjon om pågående Korona- situasjon i Gamvik kommune

Oppdatert Korona- informasjon 14/7 - 2021 kl. 18.00 / Updated korona- information, 14. july- 2021 at 18.00 PM:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdatert Korona- informasjon 14/7 - 2021 kl. 18.00

I dag har det vært gjennomført 3 nye tester av innbyggerne i Gamvik kommune.

Totalt er nå 118 personer testet i Gamvik kommune siden smitten ble oppdaget, og 30 personer er fortsatt i karantene.

I dag ble det registrert 1 nytt smittetilfelle.

Det oppfordres fortsatt til at alle innbyggerne i Skjånes begrenser sin reiseaktivitet til andre steder denne uken

De som må reise fra Skjånes denne uka, ANBEFALES å ta kontakt med Kommuneoverlegen for evt. avklaring, ring da Korona-telefon: 906 83 823

ALLE I KOMMUNEN MÅ HUSKE Å BRUKE MUNNBIND PÅ ALLE BUTIKKER!

RÅDHUSET og HELSESENTERET har åpent for publikum (begge etasjer) denne uken, for de som har time- avtale eller besøks- avtale.

COOP SKJÅNES fortetter ordningen med åpent/stengt butikk frem til og med lørdag, (Mvh, Rita).

Vi ønsker å takke innbyggerne på Skjånes for at de har vært EKSEMPLARISK i sin opptreden etter at smitten ble oppdaget

Vi kan bare takke så mye for at så mange på Skjånes har fulgt råd og anbefalinger, noe som har gjort det mulig å holde resten av samfunnet åpent!

Vi har forståelse for at dette er en svært krevende situasjon for dere alle sammen!

Vi er imponert over den innsatsen som gjøres av innbyggerne i Skjånes og alle dere som strekker ut en hånd og hjelper til!

 

Status på smitte- situasjonen:

Vi har per i dag 14 smittede i kommunen. Alle disse har vært i karantene i flere dager og er forventede tilfeller.

Alle smittetilfellene er fortsatt lokalisert til Skjånes. Alle disse er det kontakt med og er i isolasjon.

Det anbefales at alle i Gamvik kommune benytter munn- bind ved kontakt med andre.

Alle innbyggerne og tilreisende oppfordres til følge alle smittevernanbefalinger og begrense antall nærkontakter.

Alle som vil ha test i Mehamn, må bestille testen:       Ring mellom kl. 09.00 – 15.00.       Telefon: 784 96 600

Alle som vil ha test i Skjånes i morgen og fredag, må bestille testen:       Ring mellom kl. 09.00 – 11.00.       Telefon: 784 96 600

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken, vil teststasjonen i Mehamn være åpen mandag - fredag fra kl. 14.00 – 15.00.

Dersom noen ønsker å teste seg i løpet av uken i Skjånes, vil teststasjonen i Skjånes være åpen torsdag og fredag fra kl. 13.00 – 14.00.

 

Korona- anbefalinger og råd til publikum:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508

Distance, social and physical contact:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/?term=&h=1

 

Med vennlig hilsen

Tor Arne Solvoll
Rådmann

 

In English:

UPDATED KORONA- INFORMATION, 14. JULY - 2021 at 18.00 PM

 

Today, 3 new tests have been carried out by the inhabitants of Gamvik municipality.

A total of 118 people have now been tested in Gamvik municipality since the infection was discovered.

Many of the test results have now been analyzed, and 30 people are now in quarantine.

One new case of infection have been detected today.

All residents of Skjånes are encouraged to limit their travel to other places in the municipality the coming week.

Those who have questions about leaving Skjånes this week, please contact the Municipal Supervisor, using the Corona- telephone .: +47 906 83 823.

The CITY HALL is open to the public this week, for those who have an appointment .

The HEALTH CARE CENTER is open to the public on both floors this week, for those who have an appointment or a visit agreement.

 

STATUS OF THE INFECTION SITUATION:

As of today, we now have 14 infected in the municipality. All of them have been quarantined for several days, and these are expected cases.

All cases of infection are still located in Skjånes. All of these are in contact with and are in isolation.

It is recommended that everyone in Gamvik municipality now uses a mouth cover when in contact with others.

EVERYONE IN THE MUNICIPALITY MUST REMEMBER TO USE MOUTH COVER IN ALL STORES!

Gamvik municipality encourages residents to follow all infection control recommendations and limit the number of close contacts.

Everyone who wants a test in Mehamn must order a test: Please, call between 09.00 - 15.00 pm. Phone: +47 784 96 600

Everyone who wants a test in Skjånes tomorrow, must order a test: Call between 09.00 - 11.00 pm. Phone: +47 784 96 600

If anyone wants to test themselves during the week, the test station in Mehamn will be open Monday - Friday from 14.00 - 15.00 pm.

If anyone wants to test themselves during the week in Skjånes, the test station in Skjånes will be open on Thursday and Friday from 13.00 - 14.00 pm.

 

Best Regards,

Tor Arne Solvoll
Councilor

 

 


Publisert: 13.07.2021 14.43
Sist endret: 13.07.2021 16.01