Ordføreren informerer

Kjære innbyggere i Gamvik kommune:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

 

 

Norge er rammet av den største krisa siden 2 verdenskrig. Dette krever handling både fra nasjonale og lokale myndigheter. Men også hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for at viruset ikke skal spre seg.

For de fleste av oss er Covid-19 viruset ufarlig. Men vi har en plikt til å beskytte utsatte grupper i befolkninga. Derfor er det iverksatt omfattende nasjonale og lokale tiltak. Tiltak som gjør inngripen i hverdagen til alle oss. Næringslivet er allerede hardt rammet. Også ansatte som er permittert og som nå går en usikker tid i møte.

Gamvik kommune satte i en tidlig fase krisestab. Både administrativ og politisk ledelse deltar på daglige møter slik at vi hele tiden skal være oppdatert og treffe nødvendige tiltak. All annen aktivitet er for tiden lagt til side. Vi bruker alle tilgjengelige ressurser for at dere innbyggere skal ha en så trygg hverdag som mulig.

Gamvik kommune samordner sine tiltak med andre kommuner. Kommunen har nær dialog med kriseledelsen hos fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det betyr at bestemmelser kan bli endret underveis.

Gamvik kommune informerer sine innbyggere på nettsiden, www.gamvik.kommune.no, på facebook, samt via sms varsler ved behov. Vi har daglig kontakt med nasjonale og regionale helsemyndigheter for å holde oss oppdatert på situasjonen nasjonalt slik at vi raskt skal kunne iverksette pålegg og tiltak fra sentrale helsemyndigheter.

Per dags dato er det ikke registrert noen tilfeller av Covid- 19 smitte i kommunen. Derfor har vi, sammen med Lebesby, innført strenge restriksjoner for innreise til våre kommuner. Vi sørger hele tiden for å ha oversikt over tilgjengelig helsepersonell og andre helseressurser. Vårt dyktige helsepersonell har daglige møter og er hele tiden er oppdatert på håndtering av en eventuell smittesituasjon.

Vi jobber kontinuerlig slik at ansatte i samfunnskritiske jobber skal kunne ha et tilbud til sine barn mens de er i arbeid. Men vi ber om forståelse for at dette er en ny situasjon for oss, og at det derfor kan ta tid å sette seg inn i regelverk og gjøre nødvendige og riktige beslutninger.

Vi oppfordrer innbyggerne i Gamvik kommune om å ta vare på, og hjelpe hverandre. Kommunen skal så langt det lar seg gjøre bistå folk som sitter i karantene, men vi har små ressurser og ber de som har mulighet til det, om å hjelpe naboer, slekt og venner som ikke får gjort nødvendige ærend.

Til slutt vil jeg oppfordre alle våre innbyggere om å følge karanteneregler, pålegg og anbefalinger som til en hver tid kommer. Dette er en svært alvorlig situasjon og det er av stor betydning at alle bidrar til å hindre smitte. Om vi står sammen skal vi klare oss gjennom denne krisen. Sammen er vi sterke.

Alf Normann Hansen
Ordfører


Publisert: 20.03.2020 08.46
Sist endret: 20.03.2020 08.50