Personvernombud

Kommunen plikter å ha personvernombud. Gamvik kommune har engasjert advokat...…...eksternt personvernombud for Gamvik kommune. Han har arbeidet med personvernspørsmål som advokat i mer enn 10 år. Personvernombudet skal arbeide for å styrke arbeidet med å sikre innbyggerne og de ansatte et godt personvern.   Personvernombudets oppgaver er blant annet å påse at kommunen etterlever personvernreglene. Personvernombudet skal blant annet informere og gi råd til kommunen og de ansatte om forpliktelsene de har etter personvernforordningen, kontrollere overholdelsen av personvernforordningen, drive holdningsskapende arbeid og opplæring for ansatte, på anmodning gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser, samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktperson for Datatilsynet ved spørsmål om behandling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 28.04.2018 12.32
Sist endret: 28.04.2018 12.38