Pressemelding Mammografi

Mammografi for kvinner i Gamvik kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle kvinner i Gamvik kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 16.9 -
19.9.2019. I alt 136 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved
Helsesenteret i Mehamn, nedsiden v. legekontor. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin
digitalt.

Hvem: Kvinner i Gamvik kommune født 1949-1968

Når:      16. september - 19. september 2019

Hvor: ved Helsesenteret i Mehamn, nedsiden v. legekontor

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på
UNN Tromsø.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av
alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet
oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi
annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den
viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og
øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom
brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.
Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 60  av
kvinnene fra Gamvik kommune.

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind
tlf.: 2245 13 OD, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no


Publisert: 02.09.2019 13.33
Sist endret: 02.09.2019 13.33