Pressemelding

Fotballkretsene i nord får tilskudd fra "Herreløs Arv" til prosjektet "Fotballjenter i Nord":

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


De nord-norske fotballkretsene får et samlet tilskudd på kr.400.000 fra Herreløs arv til prosjektet «Fotballjenter i Nord»!

 

Regjeringen vedtok for et par år siden at herreløs arv, det vil si dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, skal gå til frivillige organisasjoners arbeid med barn og unge.
Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. Kulturdepartementet har bestemt at midlene skal kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

 

De fire nordnorske fotballkretsene søkte i månedsskiftet november/desember om støtte fra «Herreløs arv» til prosjektet «Fotballjenter i nord».
For noen uker siden kom meldingen fra LNU om at de fire fotballkretsene har fått et samlet tilskudd på kr. 400.000 til prosjektet i 2018.
Dette er det maksimale beløpet som betales ut som prosjektstøtte fra «Herreløs arv».


«Herreløs arv» skal nå altså finansiere jentefotballsatsing i Nord-Norge!

 

Gjennom «Fotballjenter i nord» ønsker fotballkretsene å få til følgende:

-           Likeverdige tilbud for jenter og gutter.

-           Løfte jentefotballens status.

-           Større og enda bedre aktivitet.

-           Rekrutteringsplaner i klubbene.

-           Utdanne og involvere jenter som trenere, ledere og dommere.

-           Fokusere på identitet og bolyst i lokalmiljøet, slik at fotballjenter etablerer seg på sine hjemplasser.

-           Skape stolthet i forhold til å være «fotballjente fra Nord-Norge».

                                                                                                                                    

Målet med prosjektet er at jenter og gutter skal gis likeverdige tilbud innen fotballen, at vi får med flere jenter som spillere, trenere, ledere og dommere og at jenter skal utvikle seg og at et enda større ansvar i fotballorganisasjonen.

 

Det er en gruppe bestående av en representant fra hver av de fire fotballkretsene (Kristine Haugen fra Troms, Ernst Pedersen fra Nordland, Roger Finjord fra Finnmark og Nina Kraknes fra Hålogaland) som skal følge opp jentefotballsatsingen i Nord-Norge, og fokusere på at jenter og gutter gis likeverdige fotballtilbud.

 

Aktiviteter og tiltak som skal inngå i  «Fotballjenter i nord»:

 

-          Jentefotballrekrutteringstiltak

-          Trener-, leder og dommerkurs

-          Futsal for jenter

-          Jentefotballdager

-          Spillerutviklingstiltak for jenter

-          Jentefotballturneringer

-          Oppfølging av jentefotballansvarlige i klubbene

Fotballkretsene i Nord-Norge håper at en effekt av bidraget fra «Herreløs arv» til «Fotballjenter i nord» skal være at også næringslivet ser det som en viktig og god investering å være med på å satse på jentefotball i landsdelen.

 

Vi ser med spenning frem til at «Herreløs arv» skal bidra til økt satsing på jentefotball!

 

 

Med hilsen
Finnmark Fotballkrets/Roger Finjord
Hålogaland Fotballkrets/Daniel Kvile
Nordland Fotballkrets/Tore Børstad
Troms Fotballkrets/Jo Are Vik

 


Publisert: 09.02.2018 13.17
Sist endret: 09.02.2018 13.20