Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Skábmamánu 1. b. 2020 rájes lea Vearroetáhtas ovddasvástádus vearrogáibidandoaimmain mat dál gullet gielddaide. Nu šaddá vearroetáhttii eanet ollislaš ovddasvástádus mearridit, gáibidit ja bearráigeahččat vearuid ja divvagiid. Dán dáhtona rájes ii leat gielddas šat vearrogáibideaddji (ruvnnasundi).

Eanet dieđut biddjojuvvojit min neahttasiidduide ja siidui skatteetaten.no.

Doaimmat mat sirdojuvvojit Vearroetáhttii skábmamánus leat earret eará bázahusvearu meannudeapmi, vearroruđat buorrin, liigelasáhus, ovdageasus, bargoaddidivvagat, vuostálasrehkenastin ja bearrangeassin čatnon vearrogáibádussii, vearroduođaštusat ja konto-/ saldočállagat vearus ja divvagiin.

 


Publisert: 01.10.2020 13.32
Sist endret: 01.10.2020 13.34