Skatteoppkrever informerer

Privat arbeidsgiver? Informasjon om skatteregler og rapportering:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon fra skattetaten:

PRIVAT ARBEIDSGIVER

INFORMASJON OM SKATTEREGLER OG RAPPORTERING

Noe lønnsarbeid i hjemmet er skattefritt. Du kan bruke en forenklet rapportering for å registrere skattepliktige utbetalinger.

Småjobber

Dersom du trenger hjelp til småoppdrag i hjemmet, for eksempel hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset, kan du betale opptil 6 000 kroner i lønn i året per person skattefritt og hvitt.

Jeg har betalt under 60 000 kroner i lønn i året

Dersom du betaler over 6 000 kroner, men den totale lønnen ikke overstiger 60 000 kroner per år, kan du rapportere inn lønnen og beregne og betale skattetrekket gjennom den forenklede "Melding om lønnet arbeid i hjemmet".
Når lønnen ikke overstiger 60 000 kroner slipper du å betale arbeidsgiveravgift. Men det er en forutsetning at arbeidet skjer i hjemmet, at du betaler som privatperson og den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

Jeg har betalt over 60 000 kroner i lønn i året

Dersom du har utbetalt over 60 000 kroner i lønn for arbeid i hjemmet som hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset, må du betale arbeidsgiveravgift av hele beløpet. Du må da etterberegne arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger som ble gjort ved bruk av den forenklede ordningen. Du skal likevel fortsette å bruke den forenklede meldingen ut året.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Skjema er enkelt å levere elektronisk via Altinn, men det er også mulig å få skrevet ut skjema for levering på papir.  Dette skrives ut fra Altinn.  Dersom du ikke har mulighet for å skrive ut skjema selv kan du kontakte skatteoppkreveren.

Logg inn og lever elektronisk via Altinn

A04-Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Ordningen passer godt når privat arbeidsgiver har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig og for barnepass i barnets hjem.

Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du en kvittering som blant annet inneholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Du kan også laste ned papirskjema på Altinn. Meldingen må kopieres i tre eksemplarer. Ett eksemplar sendes til a-meldingen på Hamar, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage i Altinn. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune.

 

Flere opplysninger finner du ved å gå inn på skatteetaten.no.

 


Publisert: 22.06.2017 09.42
Sist endret: 22.06.2017 09.46