Sommerhilsen fra Kommunedirektøren

Kjære kollega og innbygger i Gamvik kommune:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Juli måned er ferietid, midnattssol, festival, roligere dager og tiden vi lader batteriene. For kommunens ansatte er det også ferieavvikling ihht ferielovens regler. Når vi vet at mange er alene om sitt faglige ansvar og at store deler av driften går sin gang året gjennom, blir ferieavviklingen utfordrende. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for den jobben de gjør gjennom hele året, men spesielt smidigheten som utvises i ferieavviklingen.

Vi har, som mange andre arbeidsplasser, ting og forhold vi kan bli bedre på. Men jeg ser også at det jobbes flittig og iherdig hver eneste dag.
Det er vanskelig å få søkere til ledige stillinger både innen helse og på skole. Dersom du har lyst til å bidra, kan du jo dele utlysningstekster. Kommunens omdømme spiller en stor rolle i forbindelse med rekruttering. Derfor bør vi utvise varsomhet når vi omtaler kommunen og innbyggere i sosiale medier. Har du forhold du vil påklage, ta gjerne kontakt med kommunedirektøren.

Gamvik kommune vil fra august 2023 samarbeide med Porsanger, Nordkapp og Lebesby kommune om barnevernstjenesten. Det er tilsatt en felles barnevernsleder som vil ha kontorplass i Porsanger. I Gamvik kommune har vi tilsatt en ny barnevernskonsulent og en vernepleier i miljøtjenesten.

Gamvik kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Et større arbeid er på trappene med å snu driften slik at den passer med den økonomiske virkeligheten. Min jobb som kommunedirektør er blant annet å skape det økonomiske handlingsrommet politikerne trenger for å investere, bedrive næringsutvikling, skape nye arbeidsplasser og trygge leve- og oppvekstsvilkår. Dette vil kreve tøffe tak. Derfor er jeg svært glad for at vi har klart å rekruttere en erfaren økonomisjef som vil være på plass fra 4. september.

Selv om den økonomiske situasjonen er vanskelig i dag, ser likevel fremtiden lys ut. Allerede neste år kan vi begynne arbeidet med å ta imot det første lakseoppdrettet. Det jobbes politisk med mulig vindkraft. Dette viser at Gamvik kommune har mye å tilby næringsaktører. I 2024 innføres eiendomsskatt. Dette vil gi kommunen nye inntekter som kommer innbyggerne til gode i flere sammenhenger.

Det populære ungdomsfisket er inne i siste fase. Unge gutter og jenter fra hele Norge har også i år fått prøve seg på dette krevende, men samtidig spennende yrket.
Vi har fått på plass en ungdomsklubb. Løsningen kom raskt på plass og vi trenger derfor litt tid til å gjøre den koselig og attraktiv for bygdas unge. På helsesenteret er det satt i gang et arbeid med å gjøre utbedringer og mulige utvidelser. Arkitekter er allerede i gang med å tegne forslag til nye løsninger.

I juli har det oppstått to forhold som har skapt bekymring. Det ene er fugleinfluensa og det andre er manglende diesel til fiskeflåten og andre fartøy. Uteetaten i Gamvik kommune har pr nå samlet inn rundt 600 døde fugler. Disse er tatt hånd om i tråd med Mattilsynets retningslinjer. Du finner veiledning på kommunens hjemmesider til hvordan du skal gå frem dersom du finner døde fugler på din eiendom.

Behovet for diesel til fartøyer er ivaretatt av Gamvik Næringsforening. Torsdag 27. juli kommer det en tankbil til Mehamn som kan forsyne flåten. Nærmere informasjon er lagt ut på kommunens hjemmesider.

I Gamvik kommune har vi et stort antall tilflyttere fra land utenfor Norge. Integrering av flyktninger og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for vellykket integrering og inkludering. Den tilbakemeldingen jeg får er at de fleste nyankomne trives godt. Det skyldes blant annet den gjestfriheten de blir møtt med i hverdagen, på skolen og i arbeidslivet.

I nært samarbeid med Kystverket jobbes det med et mudringsprosjekt for Mehamn havn. Prøvetaking og oppmåling har startet, men selve mudringsarbeidet er forventet å starte i 2024.

I september er det valg til nytt kommunestyre. I hele vår har administrasjonen arbeidet med planleggingen av valget. Det aller meste er nå på plass. Har du spørsmål til valg eller stemmegivning kan du kontakte servicekontoret i Gamvik kommune.

Denne uka starter Nordkynfestivalen og Kulturdugnad Gamvik. All ros til arrangørene. Programmene vitner om to flotte arrangement som det er all grunn til å glede seg til.

 

Fortsatt god sommer

Jan Magne Stensrud
Kommunedirektør


Publisert: 26.07.2023 13.24
Sist endret: 26.07.2023 13.26