Vårrydding?

Torsdag 29. Juni 2017 samler uteetaten inn sorte søppelsekker fra årets vårrydding:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon om årets vårrydding

Torsdag 29. Juni 2017 samler uteetaten i Gamvik kommune inn sorte søppelsekker etter årets vårrydding av flyve avfall. Søppelsekkene bes settes på en synlig og lett tilgjengelig plass ved vei/veikryss, og lette sekker bør ligge under tynger sekker eller veies ned slik at de ikke blåser bort.

Organisert rydding?

Dersom man ønsker å organisere rydding av offentlige uteområder (skoleklasser, lag & foreninger og dugnadsgjenger), så sponser kommunen disse med gratis sorte søppelsekker. For utlevering av sekker, kontakt Frivilligsentralen v/Oddbjørn på telefon: 99 51 59 64.

 

Hageavfall?

Hageavfall kan man hensette/kaste på Vedvikneset i Mehamn.

PS! Gjelder kun biologisk plante materiale/hageavfall. (Sekker, oppsamlingssekker, plastsekker og flyve søppel o.l skal ikke settes igjen.)

 

Se egen link med kart/veibeskrivelse under:

Hageavfall Vedvikneset - Mehamn

 


Publisert: 23.06.2017 10.40
Sist endret: 23.06.2017 10.49