Integrering

Bosetting og kvalifisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Kontaktinformasjon

Flyktningekonsulent   Mette Cathrin Luther

Besøksadresse: Rådhuset, inngang på kortenden. 2.etg.

Postadresse: Gamvik kommune pb 174, 9770 Mehamn

Telefon: 784 96 321/92 030 009

E-post: mette.cathrin.luther@gamvik.kommune.no 

Generell informasjon

Gamvik kommune har vedtatt å ta imot 15. De vi ikke rekker å bosette i løpet av året, overføres til 2017.

Bosettingen tar sikte på å integrere og kvalifisere flyktninger for varig arbeid, der vi jobber ut ifra et tilrettelagt program (introduksjonsprogram) som er et helårs og full dags tilbud som bla innebærer norsk- og samfunnskunnskapsundervisning. Et viktig verktøy vi bruker i denne kvalifiseringen er å tilby språk og arbeidspraksisplasser, der de som bosettes får mulighet til å få trening i å snakke norsk og mulighet til å delta i arbeidslivet og kvalifisere seg for et framtidig yrke.

Å få være en del av arbeidslivet i form av praksisplass,  er i tillegg til å kvalifisere seg, også en god måte å delta i samfunnet på.  Her gis anledning til å vise hva man kan, delta i fellesskapet og lære språket på en naturlig måte. Integrering innebærer deltakelse i samfunnslivet med de rettigheter og plikter dette innebærer. Inkludering, der man blir akseptert for den man er, og det oppstår en gjensidig respekt og aksept av den enkelte. Viktig at det gis mulighet til deltagelse og gjensidige vennskap og relasjoner.

Kan du bidra?

Hele Gamvik kommune er velkommen til å bidra til en god inkludering.

  • Næringsliv og kommunal sektor: Tilbyr praksisplasser. Her kan man kanskje finne en dyktig framtidig medarbeider.
  • Flyktning venn. Gi noen en ekstra god start på livet i vårt lokalsamfunn. Ta med på tur, kino eller kafé. Introdusere for lag og forening. Hjelpe til med praktiske ting. Her kan gode gjensidige vennskap etableres.

  • Klær og utstyr. De kommer til et kaldt klima. Kanskje trenger noen varme strikkeklær? Kommer det barn trenger man kanskje leker og/ varmt pent brukt vintertøy. Sportsutstyr, sykler, ski?

  • Utleie: Har noen bolig å leie ut, så ønsker vi kontakt.

  • Lag og forening. Hva kan din forening bidra med.

  • Varme og interesse. Vise at man er positive til å få nye innbyggere, og at våre nye innbyggere føler seg sett og velkommen.

Publisert: 11.10.2016 11.31
Sist endret: 11.10.2016 11.31