Voksenopplæring

Ønsker du informasjon om grunnskoleopplæringen for voksne eller norksopplæring for innvandrere, ta kontakt med administrasjonen for oppvekst.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Voksenopplæringen inngår i sektor for oppvekst.

Voksenopplæring 2022/2023

Undervisningen foregår på Mehamn skole. En begynnergruppe og en mer avansert.
Søknadsskjema finner du her For spørsmål send e-post til kommunerektor@gamvik.kommune.no

Gamvik kommune er pliktig til å tilby norskopplæring for personer som er bosatt i kommunen. Plikten gjelder overfor personer som har rett og/eller plikt til å gjennomføre norskopplæring hvis de skal ha grunnlag for å søke om permanent oppholdstillatelse. Kommunen er pliktig til å iversette opplæringen senest 3 måneder fra krav/søknad om opplæring er mottatt.
Gratis opplæring for de med rett, eller plikt til opplæring

Rett til grais opplæring gjelder for personer med rett, eller rett og plikt til opplæring. Dette er personer med flyktningebakgrunn og deres familier, samt familiegjenforente til norske og nordiske borgere. Plikten gjelder for personer mellom 16 og 55 år. Denne målgruppea har krav på gratis opplæring i norsk på inntil 550 timer og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 3 år.

Betalingskurs for personer med plikt til opplæring

Personer som kun har plikt til opplæring, har ikke rett til gratis opplæring. Kommunen er likevel pliktig til å tilby disse norskopplæring. Plikt til norskopplæring gjelder for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA- regelverketi alderen 16 - 55 år, eller familiegjenforente med disse. De har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæringen og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. De må betale opplæringen selv. I Gamvik kommune skal egenandel for norskopplæringen ikke overstige selvkost.

Betalingskurs for personer uten rett og/eller plikt til norskopplæring

Gamvik kommune tilbyr personer uten rett og/eller plikt norskopplæring. De må betale opplæringen til samme peris som for personer med plikt til opplæringen. Følgende personer omfattes hverken av rett og/eller plikt til norskopplæring:

Studenter

Nordiske borgere

Personer med opphold etter EØS/EFTA-regelverket


Publisert: 27.09.2016 21.01
Sist endret: 27.09.2016 21.04