Høringer/MinSak

Publisering av offentlige høringer:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Offentlige høringsintanser

På nettsiden Regjeringen.no kan du finne oversikt over alle høringsinstanser og nasjonale høringer.

Se egen link under:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/

 

På nettsiden FFK.no (Finnmark fylkeskommune) kan du også finne oversikt over regionale planer og høringer.

Se egne linker under:

-          Regionale planer: http://www.ffk.no/planveiledning/

-          Regionale høringer: http://www.ffk.no/planveiledning/horinger/ 

Minsak.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av minsak.no som er en nettportal for innbyggerforslag slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Se egen link under:

Minsak.no

Kommuneplanens arealdel – Offentlig ettersyn

Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 8.11.2019 vedtatt følgende:
 I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 legges forslag til kommuneplanens arealdel for Gamvik kommune ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget sendes samtidig på høring til berørte offentlige høringsinstanser.
Plandokumentene finner du på denne linken. Plandokumenter

Høringsperioden er 6 uker. Høringsuttalelser må være kommunen i hende senest mandag 6. januar 2020.
Høringsuttalelser sendes:
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller  pr e-post til postmottak@gamvik.kommune.no.

 

Høring reguleringsplan Normannset

Teknikk og Miljøutvalget, TMU har i møte den 28.2.2020 vedtatt følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 legges forslag til reguleringsplan 2017.01 Områderegulering for Normannset, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget sendes samtidig på høring til berørte offentlige høringsinstanser.

Plandokumentene finner du på denne linken. Plandokumenter

Høringsuttalelser må være kommunen i hende senest fredag 24. april 2020.

Høringsuttalelser sendes:
Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn, eller  pr e-post til postmottak@gamvik.kommune.no

 

Offentlig ettersyn forslag til forskrift om scooterløyper

Forslag til forskrift om scooterløyper i Gamvik kommune er sendt på høring og legges for offentlig ettersyn.

Dokumentene kan også sees på servicekontoret på Rådhuset.

Dokumenter til ettersyn, se egne linker under:

 

Høringsdokument scooterløyper

Forslag til forskrift om scooterløyper

Høringsbrev Forsikrift om scooterløyper

Frist for innspill er 17. juli 2020


Publisert: 07.12.2016 12.58
Sist endret: 07.12.2016 13.12