Politiske organ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her er linker til innsynsløsningen med møteplan for oversikt over medlemmer, partier og møter:

Gamvik kommunestyret (KST) 2019-2023

 

Gamvik formannskap (FSK) 2019-2023

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) 2019-2023

 

Teknisk- og miljøutvalg (TMU) 2019-2023

 

Barn- og unges represenentant i plansaker

  • Anita Sagen (fast.)
  • Marius Nilsen (vara.)

Eldrerådet (ELD) 2019-2023

Rådet er opprettet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Det er et rådgivende organ for kommunen. Alle relevante saker skal legges fram til behandling i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen.Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Kommunen veldger selv medlemmer og varamedlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd. Rådet velger selv leder og nestleder. Protokoller fra behandling av saker i eldrerådet, skal følge saken i den videre politiske behandlingen.
Alle utvalgsmøter er åpne så fremt ikke annet følger av dette reglement eller lov.


Publisert: 08.05.2016 05.49
Sist endret: 08.05.2016 06.05