Politiske organ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommunestyret 2019-2023

Faste medlemmer:

SV:

 • Alf Normann Hansen (ordfører.)
 • Bjørg-Eva Langås (varaordfører.)
 • Øyvind Berg
 • Inga Manndal

SP:

 • Marius Nilsen
 • Susanne Grinde

FRP:

 • Eskil Langås

AP:

 • Ragnhild Vassvik
 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen
 • Inge Bjørn Hansen
 • Torfinn Vassvik
 • Kari Sørbø Jonsson
 • Synøve Vassvik

Varamedlemmer:

SV:

 • Inger-Merete Rolfsdatter
 • Eli Bavda Johansen
 • Marianne Prytz Lund
 • Karin-Marie Hansen
 • Trond Bertheussen
 • Barbro Grip
 • Kjell Åge Mentyjærvi

SP:

 • Dan Hugo Andreassen
 • Vidar Karlstad
 • Edvard Mikalsen
 • Joakim Reidar Ingebrigtsen
 • Asgeir Hoddevik

FRP:

 • Ausra Johannesen
 • Einar Håkon Fredriksen
 • Geir Langås

AP:

 • Dag Tommy Larsen
 • Stig Olsen
 • Harald Hansen
 • Lisa Johansen
 • Jan-Olaf Kjølstad Pettersen
 • Robin Fredrik Nilsen
 • Raymond Walsøe Tetlie
 • Marina Johansen
 • Inge Normann Brox
Gamvik formannskap 2019-2023

Faste medlemmer:

 • Alf N. Hansen - SV (ordfører.)
 • Bjørg-Eva Langås - SV (varaordfører.)
 • Marius Nilsen - SP
 • Ragnhild Vassvik - AP
 • Inge Bjørn Hansen - AP

 

Varamedlemmer:

SV/SP/FRP:

 • Susanne Grinde - SP (1.vara.)
 • Johnny Olaussen - FRP (2.vara.)
 • Inga Manndal - SV (3.vara.)

AP:

 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen (1.vara.)
 • Torfinn Vassvik (2.vara.)
 • Kari Sørbø Jonsson (3.vara.)
 • Synøve Vassvik (4.vara.)
Oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) 2019-2023

Faste medlemmer:

 • Bjørg-Eva Langås (SV) Leder.
 • Marius Nilsen (SP) Nestleder.
 • Beate Ekrem (AP)
 • Inge Bjørn Hansen (AP)
 • Johnny Olaussen (FRP)

Varamedlemmer 

Posisjonen:

 • Margareth Paulsen (SV)
 • Kitty Guldbjørnsen (SP)
 • Hans Enge
 • Barbro Grip (SV)
 • Ausra Johannesen (FRP)

Opposisjonen:

 • Harald Hansen (AP)
 • Marina Johansen (AP)

 

Teknikk- og miljøutvalg (TMU) 2019-2023

Faste medlemmer:

 • Jan-Olaf Kjølstad Pettersen (AP) Leder.
 • Stein Kyrre Paulsen (SV) Nestleder.
 • Eskil Langås (FRP)
 • Kari Anne Herland (SP)
 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen (AP)

Varamedlemmer  

Posisjonen:

 • Inger Merete Rolfsdatter (SV)
 • Rolf Kristiansen (SV)
 • Karin-Marie Hansen (SV)
 • Susanne Grinde (SP)

Opposisjonen:

 • Torfinn Vassvik (AP)
 • Dag Tommy Larsen (AP)
 • Ragnhild Vassvik (AP)
 • Harald Hansen (AP)
 • Synnøve Vassvik (AP)

 

Barn- og unges represenentant i plansaker

 • Anita Sagen (fast.)
 • Marius Nilsen (vara.)
Eldrerådet

Rådet er opprettet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Det er et rådgivende organ for kommunen. Alle relevante saker skal legges fram til behandling i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen.Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Kommunen veldger selv medlemmer og varamedlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd. Rådet velger selv leder og nestleder. Protokoller fra behandling av saker i eldrerådet, skal følge saken i den videre politiske behandlingen.
Alle utvalgsmøter er åpne så fremt ikke annet følger av dette reglement eller lov.

 • Anne Kristine Nordstrand, Skjånes - personlig varamedl: Trygve Bertheussen, Mehamn.
 • Dag Tommy Larsen (politisk valgt), Mehamn - personlig varamedl: Harald Hansen, Gamvik.
 • Astrid Martinussen, Mehamn - personlig varamedl: Roy Sandvik, Mehamn.
 • Frank Broks, Gamvik - personlig varamedl: Stefy Paulsen, Mehamn.
 • Aina Mikalsen, Skjånes - personlig varamedl: Roald Pettersen, Skjånes.

Publisert: 08.05.2016 05.49
Sist endret: 08.05.2016 06.05