Valg 2017

Informasjon om stortings- og sametingsvalget 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgdag 2017

 

Valgdagen er satt til Mandag 11. September 2017

Valglogo

 

Valg av valgstyre 2017

Fra møtet i Kommunestyret den 27.04.2017, saksnr PS  34/17. 

Vedtak:

 

Gamvik kommunestyre vedtar at formannskapet fungerer som valgstyre for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017.

Som leder av valgstyret velges: Trond Einar Olaussen.

Som nestleder av valgstyret velges: Gunn Mari Kverndal Kristiansen.

 

 

Valg av stemmestyre/krets 2017 

Fra møte den 29.06.2017, saksnr. 5/17

Vedtak:

Krets 01 – Mehamn                                                                                     

1. Per Carstens – Leder                                                                 

2. Hege Ursin                                                                                 

3. Vidar Hansen                                                                              

4. Anne Berit Kristiansen

Vara:                                                                                                                  

1. Anne Karin Pettersen                                                                 

2. Monica Dahl                                                                                

3. Karin-Marie Hansen                                                                    

4. Stefy Paulsen 

 

Krets 02 – Gamvik                                                                                        

1. Ola Gabrielsen - Leder                                                              

2. Ruth Andersen                                                                            

3. Kai Brox                                                                                      

Vara:                                                                                                                  

1. Tone Adriansen                                                                           

2. Stig Olsen                                                                                    

3. Berit Mortensen                                                                           

 

Krets 03 - Skjånes

1. Vigdis Nordstrand - Leder

2. Inge Kristiansen

3. Anne Kristine Nordstrand

Vara:

1. Gunn Mari K. Kristiansen

2. Arnfinn Johnsen

3. Stein Inge Kristiansen

 

Krets 04 - Langfjorden

1. Judith Eriksen - Leder

2. Anna Nilsen

3. Per Persen

Vara:

1. Eivind Pettersen

2. Robin Nilsen

3. Gunn Inger Johansen

Valglokaler og åpningstider 2017

Tidligstemmegiving:

Velgere kan avgi tidligstemme fra 1. Juli til og med 9. August. Tidligstemmegiving er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen.

Det er kun mulig mulig å avgi tidligstemme på servicekontoret i Mehamn.

Forhåndsstemmegiving:

Velgere kan avgi forhåndsstemme i tidsrommet 10. August til og med 8. September ved servicekontoret på rådhuset i Mehamn.

Åpningstid: Mandag - Fredag kl.10.00 - 14.00.

Forhåndsstemme på helsesenteret:

Det er forhåndsstemming på helseseteret i Mehamn Fredag 8. September fra kl. 11.00 til 13.00.

I den perioden kan det ikke mottas forhåndsstemmerpå servicekontoret på rådhuset, men velgere som ønsker å stemme kan møte på helsesenteret eller komme tilbake etter kl. 13.00.

Stemme hjemme/Ambulerende stemmegiving:

Dersom velgere ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan man søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der velgeren oppholder seg i tidsrommet 8.- til 11. September (vi kommer tilbake med dato som vi kjører rundt til velgerne.)

Hvis du får adgang til å stemme hjemme vil noen fra kommunen komme hjem til deg for å motta din forhåndsstemme der.

Skriftlig søknad om hjemmestemming sendes til:

Valgstyret i Gamvik kommune

Postboks 174

9770 Mehamn

Valgting 11. September

Valglogo

Fra møtet i Valgstyre i Gamvik kommune den 14.06.2017, saksnr PS  2/17. 

Valgstyret vedtar følgende valglokaler med åpningstider i Gamvik kommune ved stortingsvalget og sametingsvalget 11. september 2017, jfr. valglovens § 9-3:

 

Valgkrets 01 – Mehamn

Valglokale:     Mehamn samfunnshus.

Åpningstid:     Mandag 11. september er valglokalet åpent fra kl.10.00 til kl.20.00.

 

Valgkrets 02 – Gamvik

Valglokale:     Gamvik skole/samfunnshus.

Åpningstid:     Mandag 11. september er valglokalet åpent fra kl.10.00 til kl.19.00.

 

Valgkrets 03 – Skjånes

Valglokale:     Skjånes skole.

Åpningstid:     Mandag 11. september er valglokalet åpent fra kl.10.00 til kl.18.00.

 

Valgkrets 04 – Langfjorden

Valglokale:     Grendehuset på Nervei.

Åpningstid:     Mandag 11. september er valglokalet åpent fra kl.10.00 til kl.15.00.

 

Stenging av valglokalene tidligere enn kl. 19:00 i krets 02 Gamvik, 03 Skjånes og 04 Langfjorden er av hensyn til den praktiske gjennomføringen av valget. Fra krets 02 må valgurner og valgmateriell fraktes over 2 mil til valgstyrets hovedsete på Mehamn samfunnshus. Fra krets 03 og 04 er avstanden ca. 6-8 mil. Det er derfor nødvendig å avslutte valgtinget noe tidligere i disse kretsene bl.a., for å unngå forsinkelser i valgoppgjøret. Da det er relativt få stemmeberettigede i nevnte kretser vil den reduserte åpningstiden ikke ha noen betydning for velgernes anledning til å få avgitt sin stemme.

 


Publisert: 03.08.2017 08.28
Sist endret: 03.08.2017 08.40