Valg 2019

Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgdag 2019

Valgdagen er satt til mandag 9. september 2019

Valglogo

 

Kommende frister

Ambulerende stemmegiving (hjemmestemming)

Velgere på stedene Gamvik, Mehamn og Skjånes som på grunn av sykdom eller uførhet kan stemme hjemme torsdag 5. september 2019 i tidsrommet kl 10.00-14.00. Søknadsfrist for hjemmestemming er 30. august 2019.

Valgstyret 2019

I reglement for formannskapet punkt 2, vedtatt av kommunestyret 03.11.16, er formannskapet tildelt oppgaven som valgstyre for kommunestyre-, fylkestings-, sametings- og stortingsvalg.

Leder av valgstyret er: Ordfører

Nestleder er: Varaordfører

Stemmekretser i Gamvik kommune

Krets 001 Mehamn
Krets 002 Gamvik
Krets 003 Skjånes
Krets 004 Langfjorden

Stemmestyrer i kretsene

Informasjon om stemmestyrenes medlemmer blir kunngjort senere.

Godkjente valglister

Valgstyret godkjente listeforslagene i sitt møte 23. mai 2019.

Listene er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset, og er tilgjengelige her: Godkjente valglister

Valg 2019 - Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkesting må du stå i manntallet (som er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge).
Kommunen har ikke lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave. Manntallet er imidlertid delt mellom forbokstaven i etternavnet ditt, så det vil ikke ta lang tid å finne frem til hvor du står i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen ved å ta kontakt med Servicekontoret på telefon 78 49 63 00 eller gå innom Rådhuset, der manntallet er lagt ut.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i og hvilken krets du tilhører og åpningstiden i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage.

Frist for klage er 09.08.19.

Klagen skal vær skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til valgstyret i kommunen: Valgstyret i Gamvik kommune, Postboks 174, 9770 Mehamn.


Publisert: 03.08.2017 08.28
Sist endret: 03.08.2017 08.40