Valg 2023

Informasjon Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgdag 2023

Valgdagen er satt til mandag 11. september 2023.

Valglogo

Valgting - Stemmesteder og tider valgdagen 11. september  

Valglogo

På valgdagen som er mandag 11.september må du stemme i ett av valglokalene i din kommune.

Du trenger ikke ha med deg valgkort, men det sparer deg og stemmemottakeren for noe tid.

GamvikValgstyre har vedtatt følgende valgting stemmesteder- og tider for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 11.september 2023:

 • Mehamn - Mehamn samfunnshus kl.10.00-19.00
 • Gamvik - Gamvik skole/samfunnshus kl.10.00-18.00
 • Skjånes - Skjånes skole kl.10.00-17.00
 • Langfjorden/Nervei - Grendehuset på Nervei kl.10.00-15.00

Valglister 2023 - Oversikt partier som stiller i kommunestyrevalget

Link til lister: Valglister GK alle 2023

Forhåndsstemmesteder- og tider i perioden 01.07.23 til 08.09.23

 Valglogo

Forhåndsstemmeperioden starter 10. August 2023.

 

Gamvik valgstryre har vedtatt følgende forhåndstemmesteder- og tider for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023:

 

 • Tidligstemmegivning:

  Tidligstemmeperioden er fra 01.07.2023 og varer til og med 9. august 2023. 1. juli er på en lørdag, og ihht. valgloven § 15-5 begynner fristen å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

  Åpningstider mandag, onsdag og torsdag fra kl 10.00 til 14.00

 

 • Forhåndstemmegivning:

  Valglokale: Mehamn Samfunnshus

  Tidsrom: 10. august 2023 og varer til og med 08. september 2023

  Åpningstider: tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00 i forhåndstemmingsperioden. 

  Stengt i tiden det er forhåndsstemming på institusjon

 

 • Forhåndsstemmegivning på institusjon:

  I forbindelse med valget 2023 opprettes det forhåndsstemmelokale på Mehamn helsesenter torsdag 7. september 2023 i tidsrommet kl. 11.00 og kl. 14.00. Det kan også mottas stemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjon.

 • Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):

  Velgere på stedene Gamvik, Mehamn og Skjånes som på grunn av sykdom eller uførhet kan stemme hjemme tirsdag 05. september i tidsrommet kl. 10.00 og 13.00. Søknadsfrist for hjemmestemming er 30. august 2023. Søknaden sendes til postmottak@gamvik.kommune.no 

Manntall til offentlig ettersyn 

Valglogo

 

 • Gamvik Valgstyre har vedtatt at manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn ved følgende steder i Gamvik kommune: 

  • Servicekontoret, 9770 Mehamn 

   

  • Gamvik Handel, 9775 Gamvik

   

  • Coop marked, 9771 Skjånes 

   

  Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdato 30.juni 2023.


Publisert: 03.08.2017 08.28
Sist endret: 03.08.2017 08.40