Postliste

Elektronisk innsyn av inn og utgående post.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Link til ny postlisteløsning fra vår nye leverandør av sak - og arkivløsning 2021:

 Postliste og innsyn

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Gamvik kommune. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post og U for utgående post.

Den offentlige postlisten blir lagt ut etter at opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Postlisten offentliggjøres innen fem virkedager etter aktuell dato.

Den elektroniske postjournalen blir liggende tilgjengelig i 3 måneder tilbake i tid.

Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til arkivet på e-post: postmottak@gamvik.kommune.no 

Ps. Merk forespørselen med saks- og dokumentnummer (eks.17/123-4.) 

Klageadgang:     

§31 Ofl. Klage på manglende svar/tilbakemelding innen 5. Virkedager.

§31 Ofl. Klage/forespørsel om utvidet svar/begrunnelse, og eventuelt merinnsyn ( § 11 Ofl.) på avslag innen 3. Uker.

§32 Ofl. Klage på avslag om innsyn med krav om videresending for vurdering av Fylkesmannen i Finnmark innen 3. Uker (etter avslag med utvidet svar/begrunnelse.)

*Klage på avslag om innsyn sendes til kommunen for oversendelse og klagebehandling hos Fylkesmannen*          

Nyttige linker:

På lovdata.no finner du oppdatert informasjon om offentlighetsloven, lovens paragrafer og regler om innsyn i offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetsloen

På sivilombudsmannen.no finner du informasjon om hvordan du kan klage på avgjørelser fattet av offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://www.sivilombudsmannen.no/

Her vil arkivet legge ut utrekkslister fra sak- og arkivsystemet ved systemfeil:


Publisert: 16.02.2016 12.52
Sist endret: 16.02.2016 12.55