Motorferdsel i utmark

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regelverk

Motorferdsel i utmark er underlagt strenge begrensninger; jfr. Lov om motorferdsel i utmark (motorferdselsloven) med tilhørende forskrift (forskrift).

Det følger av loven at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre annet følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Snøscooter

Gamvik kommune har i alt 15 godkjente snescooterløyper.

For Gamvik kommune gjelder en egen forskrift om snescooterløyper som er fastsatt i medhold av loven: (forskrift). Her er hver enkelt løype med eventuelle sidespor beskrevet.

Løypeoversikt med status

Her finner du kart med alle godkjente snescooterløyper i kommunen pr. 24.01.2014:

(Løypekart)

Du vil finne en oversikt over åpne lyper- og status som kunngjøringer i akteullt/nyhetsarkivet fortløpende.

Link til siste kunngjøring: https://www.gamvik.kommune.no/nyheter/kunngjoring142/

 

Generelle regler

Følgende generelle regler gjelder for kjøring med snescooter:

Motorferdsel er ikke tillatt fra og med 5. mai til og med 30. juni med mindre fylkesmannen har bestemt noe annet

 • Ei løype er åpen for almenn ferdsel når kommunen har merket den og kunngjort at den er åpen.
 • Kjøring ut fra åpen snøskuterløype for å raste/slå leir og lignende kan skje inntil 300 meter rett ut fra løypa (luftlinje).
 • Kjøring langs løypa skal skje innenfor 15 meter på hver side av merkestikkene.
 • Bruk av løyper forutsetter at de er snødekt. Kjøring på framtint mark er ikke tillatt selv om løypestikker fortsatt står.
 • Kjøring i løyper som er merket av andre enn kommunen er bare tillatt med dispensasjon for aktuell strekning.
 • Skuterfører er selv ansvarlig for å vite hva som er åpne løyper og hvilke traséer hvor kjøring krever dispensasjon.
 • Fører, passasjer og evt. passasjer i slede skal benytte hjelm.
 • Det kreves førerkort for snøskuter, traktor, motorsykkel eller bil.
 • Vognkort og førerkort skal medbringes under kjøring.
 • Kjørelys skal være tent under kjøring.
 • Fartsgrense er maks. 70 km/t uten slede eller med slede uten passasjer og 60 km/t med slede med passasjer.

Dispensasjon

Hvis du har behov for å kjøre utenom det fastsatte løypenettet, er det mulig å søke dispensasjon fra ferdselsforbudet.

Det kan også i særlige tilfeller gis dispensasjon for ferdsel på bar mark.

Her finner du søknadsskjema: (skjema)


Publisert: 18.01.2017 10.34
Sist endret: 18.01.2017 10.39