Motorferdsel i utmark

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regelverk

Motorferdsel i utmark er underlagt strenge begrensninger; jfr. Lov om motorferdsel i utmark (motorferdselsloven) med tilhørende forskrift (forskrift).

Det følger av loven at motorferdsel i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre annet følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Snøscooter

Gamvik kommune har i alt 18 godkjente snescooterløyper.

For Gamvik kommune gjelder en egen forskrift om snescooterløyper som er fastsatt i medhold av loven: Revidert Forskrift vedtatt 13.12.23 Her er hver enkelt løype med eventuelle sidespor beskrevet.

Løypeoversikt og status

Her finner du kart med alle godkjente snescooterløyper i kommunen, vedtatt av Kommunestyret 13.12.23 (revisjon etter opprettelse av løype 17 og 18):

Løypekart ( løype 1 til 16) Løypekart (17 og 18.)

Her finner du link til område med løypeoversikt og status (Åpen/Stengt):

Kunngjøring - Løypestatus pr.12.02.24

Dispensasjon

Hvis du har behov for å kjøre utenom det fastsatte løypenettet, er det mulig å søke dispensasjon fra ferdselsforbudet.

Det kan også i særlige tilfeller gis dispensasjon for ferdsel på bar mark.

Her finner du søknadsskjema: (skjema)


Publisert: 18.01.2017 10.34
Sist endret: 18.01.2017 10.39