Rus og psykiatri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Psykisk helse for voksne og barn

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.
Tjenestene skal bidra til at personer med psykiske helseplager opplever økt livskvalitet og mestringsevne, og reduserer sykdomsgjennombrudd. Tjenester tilpasses den enkelte person ut fra faglige vurdering og i samråd med han/henne.
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak gjennom individuelle støttesamtaler.
Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon psykiatritjenesten

Leder for rus og psykiatri Trond Einar Olaussen

Åpningstid: mellom 08.30 og 15.30 alle dager.

Adresse: Psykiatritjenestens lokaler på helsesenteret i Johans Larsensvei 10A.

Telefon:   Psykriatisk Helsefagarbeider: tel.90 21 03 79.

E-post: trond.einar.olaussen@gamvik.kommune (Leder for rus og psykiatri.)

E-post: erja.tomassen@gamvik.kommune.no  (Psykriatisk Helsefagarbeider.)

Akutte henvendelser rettes til legevakt Tlf. 116117 eller 113

Distriktspsykiatrisk senter Lakselv (DPS SANKS) har akutteam kan nås på dagtid, mandag til fredag fra kl. 08:00 – 15:30 tlf 78464550

Spilleavhengighet: http://www.spillavhengighet.no/?gclid=CPz-8a3F9s4CFWnqcgodBzQMAw

Forebygging av selvskading og selvmord: http://superego.as/lfss/

 

Hva du kan forvente av de kommunale psykiske helsetjenester

  • Å bli møtt med respekt og en profesjonell holdning
  • Informasjon, råd og veiledning om lovverk og tjenestetilbud
  • Tjenestetilbudet blir utviklet i samarbeid med deg som søker
  • Tjenestene kan utvikles i samarbeid med det øvrige hjelpeapparat / eksterne samarbeidspartnere.
  • Vi bistår i arbeidet med, kan evt. koordinere individuell plan.

SANKS - samtaletilbud til barn og unge

 

Trenger du noen å snakke med?

SANKS tilbyr samtaler til barn og unge
Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser kan kontakte SANKS, Sámi klinihkka.

Barn og unge kan kontakte oss på telefon: 78 94 75 00

Tilbudet er tilgjengelig alle hverdager mellom 08.00-15.30.

Vi har en egen telefonkontakt for alle barn og unge som sliter psykisk. Tilbudet er gjeldende for barn og unge i våre opptakskommuner (Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Karasjok, Mehamn og Gamvik) samt samiske barn og unge i hele landet. 

 SANKS tilbyr samtaler via Skype og telefon, for barn og unge (mellom 6 og 18 år). Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus kan tilby samtaler på nordsamisk eller norsk. 

 Kontakt SANKS, Sámi klinihkka og oppgi ditt navn og telefon nummer, så vil en fagperson ta kontakt med deg. Det er mulighet for 2-3 oppfølgingssamtaler, uten henvisning fra lege.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte.

Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veilledning.

Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.
Tlf: 800 57 000
Webside: https://hfsm.no/

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen. Hvert vedtak kan påklages. I vedtaket oppgis det hvordan du kan klage.


Publisert: 03.05.2016 08.39
Sist endret: 03.05.2016 09.33